Skogens Hus med verkstad

Skogens Hus
Skogens Hus med verkstad

Skogens Hus vid Stora Segerstad naturbrukscentrum byggdes 2015 och inrymmer allt från välutrustade verkstadslokaler till anpassade lektionssalar.

Skogens Hus ligger i anslutning till övrig verksamhet på Stora Segerstad Naturbrukscentrum och togs i bruk under höstterminen 2015. Anläggningen är anpassad från grunden för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för sina utbildningar inom framförallt maskinmekanik och skog.

Anläggningen innehåller bland annat en stor verkstadslokal som är speciellt utrustad för reparationer av skogs- och lantbruksmaskiner. Här finns t.ex. en travers, oljerum, batterirum samt fräsar, svarvar och borrmaskiner. Strax intill finns en krangård med fasta skogskranar som komplement till skolans riktiga skotare. 

För den teoretiska delen av utbildningen finns både välutrustade lektionssalar och grupprum, bl.a. finns flera simulatorer som på ett säkert och tryggt sätt ger eleverna grundkunskaperna i att köra olika typer av skogsmaskiner.