Utbildningscentrum

Skolhuset
Skolhuset uppfördes för mer än 100 år sedan och det inrymmer än idag rektorsexpedition, lärarrum och klassrum. Här finns även Stora Salen där vi kan samlas om vi är fler än vad som ryms i ett klassrum, men färre än att vi behöver samlas i idrottshallen.

Stora Segerstad naturbrukscentrum ligger i en fantastisk miljö där utbildningar inom lantbruk, maskinmekanik, skogsbruk och hund bedrivs på stora arealer och i välutrustade undervisningslokaler.

Här finns bland annat en fullt utrustad verkstad som är anpassad för reparation, service och underhåll av skolans breda maskinpark av lantbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner. I djurstallarna bedrivs modern produktion av mjölk, svin, lamm och nötkött. Hundutbildningen har tillgång till fina, bemannade hundstallar och goda träningsmöjligheter. Vårt geografiska läge som präglas av öppna odlingslandskap, sjöar och skogar skapar goda förutsättningar för att erbjuda ett brett utbud av naturbruksutbildningar.

Utbildningar