Schemaläggning

Hej, jag heter Gabriel!

Jag arbetar med skolans schemaläggning. Jag arbetar även med administrativa rutiner som hör ihop med vår lärplattform Vklass och elevregisterprogrammet Edlevo.  

Mitt arbetsrum ligger en trappa upp från skolexpeditionen.

Välkommen!