Djurskötare lantbruk

Kor

Vuxenutbildningen till Djurskötare inom lantbruk vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum riktar sig till dig som planerar ett yrkesliv inom lantbruk, som anställd eller som egen företagare.

Det här är en utbildning för dig som vill få en bred bas att stå på. Innehållet ger dig kunskaper och erfarenheter kring vanligt förekommande arbetsuppgifter vid ett lantbruk. Du får både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av arbete med lantbruksdjur, växtodling, maskiner och redskap samt grunderna i företagsekonomi.  

Utbildningen har tillgång till skolans lantbruksdjur, odlingsarealer och breda maskinpark.

Lantbruket på Stora Segerstad

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid, distans under 36 veckor. Under utbildningen samlas deltagarna till gemensamma träffar vid 6-7 tillfällen under året. Utbildningen bygger dels på hemstudier med inlämningsuppgifter och övningar, samt träffar på Stora Segerstad naturbrukscentrum

Kurserna som ingår omfattar vardera 100 gymnasiepoäng. Totalt omfattar utbildningen 1000 gymnasiepoäng. Kurserna som ingår presenteras nedan och dess centrala innehåll och mål återfinns på  Skolverkets hemsida. (Extern länk) 

Djuren i naturbruket

Lantbruksdjur 1

Lantbruksdjur specialisering-mjölk

Lantbruksdjur specialisering-svin

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1                           

Växtodling 1

Växtodling 2

Fordon och redskap

Lantbruksmaskiner

Entreprenörskap och företagande

Dessutom ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande, d.v.s. praktik på arbetsplatser). Eleven medverkar själv till att ordna en praktikplats, men som ska godkännas av skolan. 

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav är genomgången grundskola eller motsvarande och godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk (åk 9).

För att klara av studierna skall du som student ha en egen bärbar dator som har en storlek av minst 12,1 tum. Datorn skall ha utrymme för att installera ytterligare program samt vara installerat med Microsoft Office, Word och Excel.

En väg mot vidare studier

Utbildningen syftar huvudsakligen till arbete som djurskötare men ger även en del av behörigheten till vidare studier, till exempel Lantmästarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU (Extern länk) eller lantbruksinriktade Yrkeshögskoleutbildningar.