Lärtid och läxläsning

Dator med texten lärtid
Varje vecka erbjuder vi lärarledd lärtid under kvällstid. Alla elever är välkomna, ingen föranmälan krävs!

På lärtiden kan du få hjälp med sådant som du tycker är svårt eller fördjupa dig i något som du tycker är extra intressant! Passa på att få hjälp med att ta igen saker som du har missat, göra läxor eller få något förklarat som du vill ha hjälp med. Väl mött!

Tisdagar

Varje tisdag klockan 16.30-18.00 finns vår resurslärare Staffan Gréen tillgänglig för skolans alla elever. Platsen är biblioteket. Ingen föranmälan krävs.
Kontakt: Meddelande i Vklass eller staffan.green@rjl.se  

 

Om lärtiden av någon anledning blir inställd eller flyttad meddelas detta som en nyhet i Vklass!