Grundläggande Skogsutbildning

Skogsväg med björkar under hösten

Grundläggande skogsutbildning vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum ger dig grundläggande kunskaper inom skogsbruk och riktar sig till dig som planerar ett yrkesliv i skogen, som anställd eller som egen företagare.

Utbildningen är på heltid under ca 18 veckor. Teori och praktik varvas och består av kurserna

  • Motor och röjmotorsåg 1             
  • Skogsskötsel 1                             
  • Virkeslära                                      
  • Terrängtransporter                       
  • Virkestransport med skotare      

Utbildningens innehåll

Varje kurs motsvarar 100 gymnasiepoäng. Totalt omfattar utbildningen 500 gymnasiepoäng. Kursernas centrala innehåll och mål kan du läsa om på Skolverkets webbplats.

Information om kurser på Skolverkets webbplats (Extern länk)

En väg mot vidare studier

Utbildningen ger skoglig behörighet till vidare studier, till exempel Skogsmästarprogrammet vid SLU, Skogsteknikerprogrammet vid Gammelkroppa eller skogliga Yrkeshögskoleutbildningar.

Några av dessa utbildningar kräver dock att du har praktisk erfarenhet. Praktik kan göras både innan och efter utbildningen.