Arbete med grävmaskin

Grävmaskin

Efter avslutad och godkänd utbildning vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum erhålles utbildningsintyg för Arbete med Grävmaskin.

Utbildningens mål

Efter genomgången utbildning kan du arbeta yrkesmässigt som förare av grävmaskin. Kursens övergripande syfte är att utbilda deltagaren till en säker och ekonomisk förare.

För maskinförare erfordras yrkesbevis (ett kompetensbevis på praktiska och teoretiska kunskaper). Denna utbildning ger utbildningsintyg. För att få ut yrkesbeviset krävs dessutom 30 månader eller 5400 timmars erfarenhet

Utbildningens upplägg och innehåll

Maskinförarutbildningens innehåll och genomförande regleras genom avtal som samordnas av TYA (transportbranschen) och BYN (byggnadsindustrin).

Kursen omfattar såväl fackteoretisk del med skriftligt slutprov som praktiska övningar med tillhörande uppkörning.

Kursen omfattar 200 gymnasiepoäng och består av kursen Grävmaskiner (MOBGRV0).

Ur kursinnehållet

 • Ansvar, försäkringar
 • Arbetsmiljölagstiftning
 • Ergonomi
 • Brandskydd
 • Trafikregler
 • Maskinens konstruktion
 • Mätningsteknik
 • Schaktningsarbete
 • Service och återfyllnadsarbeten
 • Lastning
 • Vägbyggnad
 • Redskap
 • Grävning husgrund
 • Grävning rörgrav
 • Släntning