Skolsköterska

Jag heter Helen Gustafsson och arbetar som skolsköterska på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. Jag ingår i skolans elevhälsoteam men samarbetar även med vår skolläkare Michael Hanfler och skolpsykolog Johanna Larsson Friberg,