Skolsköterska

Just nu finns ingen skolsköterska på Stora Segerstad. Vår nya skolsköterska, Helen Gustavsson, påbörjar sin tjänst hos oss i mitten av höstterminen. Fram till dess hänvisar vi till vår skolkurator Erika Svenningsson, som även kan hjälpa till att förmedla kontakt till vår skolläkare Michael Hanfler,  skolpsykolog Johanna Larsson Friberg, vårdcentral och/eller andra vårdinstanser.  

Denna sida uppdateras så snart vi vet när vår nya skolsköterska tillträder sin tjänst hos oss!