Naturbruksprogrammets inriktningar

Elever vid naturbruksprogrammet
Naturbrukselever

Vid det treåriga naturbruksprogrammet får du en gymnasieutbildning med möjlighet till yrkesexamen. Du kan börja arbeta direkt efter gymnasiet eller studera vidare vid högskola eller universitet. Alla elever kan läsa kurser för grundläggande högskolebehörighet.

Vi erbjuder följande inriktningar vid Naturbruksprogrammet

 

HUNDFÖRARE/HUNDSKÖTARE
Inriktning Djurvård (studievägskod NBDJR anges vid ansökan)

 

DJURSKÖTARE och MASKINFÖRARE inom lantbruk
Inriktning Lantbruk (studievägskod NBLAN anges vid ansökan)

 

MASKINMEKANIKER för naturbrukets olika maskiner
Inrikning Lantbruk (studievägskod NBLANMM anges vid ansökan)

 

SKOGSMASKINFÖRARE och SKOGS- OCH VILTVÅRDARE
Inrikning Skogsbruk (studievägskod NBSKG anges vid ansökan)

 

Högskolebehörighet

Alla våra inriktningar förbereder dig för ett yrke, men du som vill kan också få högskolebehörighet till många olika utbildningar.   

Högskolebehörighet

Teori och praktik

För oss är det en självklarhet att varva teori och praktik. Skolan ligger i en fantastisk miljö där lantbruk, maskinmekanik, skogsbruk, viltvård och hundträning bedrivs på stora arealer och i välutrustade undervisningslokaler. 

Det finns bland annat tillgång till en fullt utrustad verkstad som är anpassad för reparation, service och underhåll av skolans breda maskinpark av lantbruks- och skogs- och entreprenadmaskiner.

I djurstallarna bedrivs modern produktion av mjölk, svin, lamm och nötkött.

Hundutbildningen har tillgång till fina, bemannade hundstallar och goda träningsmöjligheter.

Arbetsplatsförlagt lärande

Under din utbildning får du göra 15 veckors praktik på en arbetsplats. Detta är ett utmärkt tillfälle för dig att knyta viktiga kontakter för framtiden. För dig som önskar finns möjlighet att göra några veckors praktik utomlands. 

Ung Företagsamhet

Alla elever vid naturbruksprogrammet erbjuds att driva UF-företag.