Gymnasiegemensamma ämnen

Vid skolan arbetar många lärare som undervisar eleverna i gymnasiegemensamma ämnen. Vi har lärare i svenska, engelska, matematik, naturkunskap, biologi, samhällskunskap, religion, historia, entreprenörskap och idrott- och hälsa.  

Alla dessa lärare ingår i ett arbetslag. Arbetslagsledare är Malin Thestrup.

Malin Thestrup
malin.thestrup@rjl.se