Gymnasiegemensamma ämnen

Vid skolan arbetar många lärare som undervisar eleverna i gymnasiegemensamma ämnen. Vi har lärare i svenska, engelska, matematik, naturkunskap, biologi, samhällskunskap, religion, historia, entreprenörskap och idrott- och hälsa.  

Alla dessa lärare ingår i ett arbetslag. Arbetslagsledare är Anna Aronsson.

 

Anna Aronsson 
anna.a.aronsson@rjl.se