Elevhälsa, sjukanmälan och ledighet

Elevhälsoteamet på skolan är till för att hantera aktuella elevärenden och arbeta förebyggande.

Sjukanmälan och ledighetsansökan

Sjukanmälan och ledighetsansökan

Teamet för elevhälsa är till för dig

Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, lärare, skolsköterska, skolkurator, studieplanerare och servicechef. Vi har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog, kontakt till dessa förmedlas via vår skolsköterska och/eller skolkurator. Vi finnas till för de elever som av olika anledningar behöver stöd och hjälp under sin studietid vid Stora Segerstad naturbrukscentrum. 

Vårdnadshavare är en ovärderlig resurs och är alltid välkomna att höra av sig till elevhälsoteamet!

Utöver pedagogiskt stöd arbetar vi förebyggande för att till exempel motverka diskriminering, kränkande behandling och drogbruk. Vi jobbar också för att skapa en meningsfull fritid för de elever som bor vid skolan. 

Elevhälsoteamet har vid behov kontakt med instanser utanför skolans verksamhet så som polis, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering och sociala myndigheter.