Naturkamp för årskurs 7

Kalvar på en väg

Varje vår arrangerar Stora Segerstad Naturbrukscentrum en Naturkamp för elever från grundskolornas årskurs 7. Eleverna tävlar i lag med 4 deltagare i varje lag.

2020 års Naturkamp: INSTÄLLD

Inbjudan till Naturkampen skickas till grundskolornas Studie- och yrkesvägledare i Jönköpings län, men du som arbetar inom grundskolan i ett annat län är givetvis också välkommen med en anmälan - kontakta oss så skickar vi en inbjudan!

Tävlingen består av både praktisk och teoretisk naturbrukskunskap inom ämnesområdena naturvetenskap, lantbruk, skog, mekanik och hund. Eleverna tävlar i lag om 4 elever. 

Naturkampen är kostnadsfri och vi bjuder på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan med info om namn på de som ingår i laget skickas till urban.nilsson@rjl.se senast den 15 april Det lag som först anmäler sig vinner en överraskning!