Verksamhetschef

Stora Segerstads verksamhetschef har det övergripande ansvaret för skolan och arbetar med frågor inom såväl utbildning, jordbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning.