Verksamhetschef

Skolans verksamhetschef har det övergripande ansvaret för Stora Segerstad naturbrukscentrum. Det handlar om såväl utbildning, jordbruk, skogsbruk och fastigheter.

Hör gärna av dig för att veta mer om vårt uppdrag som naturbrukscentrum!