Verksamhetschef

Jag har det övergripande ansvaret för skolan och arbetar med frågor inom såväl utbildning, jordbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning. Du är alltid välkommen om det är något du vill prata om.

Alla vid skolan är viktiga och alla ska känna sig trygga och trivas i den gemenskap vi skapar tillsammans.