Inriktning Lantbruk

Inriktning lantbruk
Skoljordbruk

Lantbruk är en av våra tre inriktningar vid naturbruksprogrammet på Stora Segerstad Naturbrukscentrum. För att läsa denna gymnasieutbildning söker du inriktning Lantbruk vid naturbruksprogrammet, studievägskod NBLAN.

Utbildningen förbereder dig för ett yrke inom lantbruk, t.ex. för arbete med lantbrukets djur, växtodling eller körning, reparation, service och underhåll av lantbrukets maskiner. Men även för vidare studier om du väljer en studieplan med högskoleförberedande ämnen. 

Utbildningens upplägg

Praktik och teori varvas för att du ska få goda kunskaper och mycket erfarenhet av arbete inom lantbruk. 

15 veckor av utbildningen är förlagd på arbetsplatser (arbetsplatsförlagt lärande, APL). Detta skapar goda möjligheter för dig att knyta viktiga kontakter för framtiden. Några av dessa veckor kan du som vill få göra utomlands.

Utbildningens mål

Efter utbildningen kommer du ha kunskaper och erfarenheter om bl.a.

 • Lantbrukets djur
 • Maskiner och teknisk utrustning 
 • Byggnadsunderhåll 
 • Växtodling
 • Serviceteknik
 • Entreprenörskap
 • Naturbruk som bransch 
 • Biologi
 • Svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap samt idrott- och hälsa

Utbildningens resurser

Under utbildningen har du tillgång till vårt skoljordbruk med stora odlingsarealer, en bred maskinpark och djurstallar med olika lantbruksdjur. På Lilla Segerstad finns vår ekologiska del av verksamheten, med både växtodling och djurhållning.

I våra undervisningslokaler finns flera verkstäder för service, underhåll och reparation av maskiner, redskap och teknisk utrustning. I anslutning till detta finns även lokaler för svetsning, bearbetning och tillverkning av komponenter och reservdelar. Utbildningen har även tillgång till välutrustade servicebilar för reparation av maskiner i fält.    

Undervisningen leds av lärare och instruktörer som arbetar för att du ska utvecklas mot utbildningens mål och bli attraktiv på arbetsmarknaden. 

Övningskörning med körkortspliktiga fordon

För att få köra körkortspliktiga fordon under utbildningen, t.ex. traktor, krävs att du har ett aktuellt körkortstillstånd. Läs mer här.

Yrkesutgångar och studieplaner 

En bit in på höstterminen i årskurs 1 väljer du yrkesutgång och studieplan. Din mentor och skolans studie- och yrkesvägledare hjälper dig och ger information om de yrkesutgångar och olika studieplaner som finns inom inriktning lantbruk. 

Du väljer mellan yrkesutgång

 • Djurskötare
 • Maskinmekaniker
 • Maskinförare.

Oavsett vilken yrkesutgång du väljer kan du läsa ämnen för grundläggande och särskild högskolebehörighet. Läs mer om det här! Högskoleförberedande ämnen

Yrkesutgång Djurskötare inom lantbruk

Du som väljer yrkesutgång Djurskötare inom lantbruk kommer få tillbringa många timmar av din utbildning tillsammans med våra lantbruksdjur. Du får bl.a. lära dig om olika produktionsformer, avel och uppfödning av olika lantbruksdjur, utfodring, etologi och djurskydd och om djurens  hälso- och sjukvård. Men du får även lära dig att köra de maskiner som används vid t.ex. produktion av djurfoder, sköta och underhålla lantbrukets olika byggnader och reparera och underhålla de maskiner som används inom lantbruk. 

Genom olika val kommer du kunna anpassa din utbildning så den passar dig och dina framtidsplaner Du kan t.ex. lära dig om entreprenörskap och företagande och godshantering med hjullastare. För dig som börjar årskurs 1 läsåret 2025/2026 kommer det även finnas möjlighet att lära sig om t.ex. jakt- och viltvård och naturturism.

Yrkesutgång Maskinmekaniker inom Lantbruk

Du som väljer yrkesutgång Maskinmekaniker inom lantbruk kommer få en bred utbildning med en mix av det mesta som har med lantbruk att göra. Det blir såklart stort fokus på just reparation, service och underhåll av naturbrukets olika maskiener (lantbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner) men också användning/körning av de maskiner och redskap som används inom lantbruk. Du får även kunskaper om lantbrukets djur, växtodling och skötsel och underhåll av lantbrukets byggnader. 

I det individuella valet kan du fördjupa dina kunskaper inom t.ex. entreprenörskap och företagande. För dig som börjar årskurs 1 läsåret 2025/2026 kommer det även finnas möjlighet att lära sig om arbete med motor- och röjmotorsåg (med möjlighet att ta motorsågskörkort och röjsågskörkort). Det kommer även finnas möjlighet att fördjupa sig inom lantbruks- och skogsmaskinsteknik, godshantering med hjullastare eller lära sig om t.ex. jakt- och viltvård och naturturism. 

Som maskinmekaniker kan du t.ex. arbeta vid en verkstad för lantbruks-, skogs- eller entreprenadmaskiner, vid en maskinstation eller som mekaniker på ett större lantbruks- eller skogsföretag. Branschen står inför stora pensionsavgångar och efterfrågan på maskinmekaniker för naturbrukets maskiner är hög.

Yrkesutgång Maskinförare inom Lantbruk

Du som väljer yrkesutgång Maskinförare inom lantbruk kommer få en bred utbildning med en mix av det mesta som har med lantbruk att göra. Det blir såklart stort fokus på just maskinkörning och växtodling men också underhåll, service och reparation av olika maskiner och redskap som används inom lantbruk. Du får även kunskaper om lantbrukets djur, användning av motor- och röjmotorsåg och skötsel och underhåll av lantbrukets byggnader. 

I det individuella valet kan du fördjupa dina kunskaper inom t.ex. entreprenörskap och företagande. För dig som börjar årskurs 1 läsåret 2025/2026 kommer det även finnas möjlighet att göra ett val i programfördjupningen. Du kan välja mellan:

 • Grävmaskiner eller
 • Småskalig skogsteknik + Servicetenik Naturbruk nivå 2

För dig som börjar årskurs 1 läsåret 2025/2026 kommer det även finnas möjlighet att lära sig om t.ex. jakt- och viltvård och naturturism i det individuella valet.