Körkortspliktiga fordon

Nästintill alla våra gymnasieelever, förutom de elever som utbildar sig till hundförare/hundskötare, kommer ha undervisning där det ingår att övningsköra/framföra körkortspliktiga fordon, företrädesvis lantbrukstraktor.

Körkortstillstånd krävs vid traktorkörning 

För att få övningsköra/framföra körkortspliktigt fordon under utbildningen krävs att du kan uppvisa ett aktuellt körkortstillstånd, alternativt ett körkort med behörighet för att få köra körkortspliktigt fordon motsvarande lantbrukstraktor (d.v.s. traktorkort eller körkort med behörighet AM eller högre). För fördjupad information om detta hänvisar vi till det myndighetsövergripande stödmaterialet från Transportstyrelsen och Skolverket ”Förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning”.

Elever vid den anpassade gymnasieskolan

Elever vid den anpassade gymnasieskolan som har vilja, samt bedöms ha förutsättningar att övningsköra/framföra körkortspliktiga fordon (traktor) på ett säkert sätt, kommer få möjlighet att läsa ämnen från det nationella Naturbruksprogrammet inom sin studieplan för programmet Skog, Mark och Djur. En förutsättning är att eleven kan uppvisa ett aktuellt körkortstillstånd och att rektor bedömer att eleven har förutsättningar att framföra körkortspliktigt fordon på ett säkert sätt. Bedömningen görs tillsammans med den pedagogiska personal som har bäst kännedom om elevens förmågor. 

Ansök om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen

Du som antagits till en gymnasieutbildning vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum ska själv ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Detta kan med fördel göras så snart du tackat ja till din utbildningsplats. Obs! Detta är inte aktuelllt för dig som ska utbilda dig till hundförare/hundskötare.