Vuxenutbildningar

Skolhus
Skolhuset har gamla anor och uppfördes 1920. Än idag inrymmer det rektorsexpedition, lärarrum och lektionssalar.

Vid Stora Segerstad naturbrukscentrum har vi bland annat yrkeshögskoleutbildningar, utbildningar inom yrkesvux, uppdrags- och fortbildningar.