Elevhälsa, studievägledning

Elevhälsoteamet vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum arbetar för en trygg skola.

Skolsköterska

Skolkurator

Specialpedagog och lärare

Studievägledning

Servicechef

Rektor

Utöver dessa funktioner finns skolläkare och skolpsykolog. Kontakt förmedlas via vår skolsköterska och/eller skolkurator.