Elevhälsa, studievägledning

Elevhälsoteamet vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum arbetar för en trygg skola.

Elevhälsoteamet träffas minst en gång varje vecka. Teamet leds av rektor och består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, lärare, studievägledare och servicechef/ansvarig för boende och fritid. 

Alla elever har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog, kontakt med dessa förmedlas genom skolsköterska och/eller skolkurator.