Anpassad Gymnasieskola Skog, Mark och Djur

Elev på kobete
Korna hämtas in från betet för att mjölkas

Vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum erbjuder vi det nationella, anpassade gymnasieprogrammet Skog, mark och djur. Vi erbjuder inte det individuella programmet inom den anpassade gymnasieskolan.

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av att lära dig om lantbruk, skogsbruk, trädgård, fastighetsskötsel och djur. I den valbara programfördjupningen kan du välja att fördjupa dig mot antingen skog eller lantbruk. 

Behörighet

Den anpassade gymnasieutbildningen riktar sig till dig som har slutat grundskolan eller den anpassade grundskolan och som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller en hjärnskada.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven tillhör målgruppen eller inte.

Skolverkets information om Anpassad Gymnasieskola  (Extern länk)

Det här får du lära dig

Vid vårt anpassade gymnasieprogram Skog, Mark och Djur får du lära dig om lantbruk, skogsbruk, trädgård och skötsel av lantbruksdjur. På skolan finns åkrar, skog, maskiner, kor, grisar och får. Du får dessutom lära dig hur man sköter trädgårdar och parker och om odling av olika slags växter. Programmet ger också kunskaper om hur man sköter och använder olika slags verktyg och maskiner som du behöver i ditt arbete. Många kurser är gemensamma för alla elever vid programmet, men varje elev kan välja att inrikta en viss del av programmet mot antingen skog eller lantbruk.

Så här får du lära dig

Vi väver samman praktiskt arbete med teoretiska studier. 
Utbildningens upplägg

Så här kan en dag i skolan se ut

Måndagens lektioner börjar sent på förmiddagen, eftersom många reser till vår skola. 

Varje förmiddag finns en fikarast inlagd, då det serveras smörgås. Mitt på dagen serveras en vällagad lunch från skolans eget kök. På eftermiddagen serveras frukt. För de elever som bor på skolan serveras även frukost innan skolan börjar och kvällsmat och kvällsfika efter skoldagens slut.

Boende och resor

Skolans elevbostäder

För de elever som har lång eller krånglig resväg till och från skolan finns möjlighet att hyra boende på skolan under veckorna. Eleven får då ett eget rum, men delar dusch och toalett med några klasskamrater. 

Eleverna har ett gemensamt kök där de tillsammans kan ordna lite eget fika för den som vill vill. Annars serveras alla måltider i skolans matsal. 

I det gemensamma vardagsrummet finns möjlighet att titta på tv, spela spel eller bara vara tillsammans. Det finns WiFi på boendet. 

När skolan slutat för dagen finns det en fritidsledare som ordnar fritidsaktiviteter för de elever som bor vid skolan. Han/hon sover också i huset och finns sedan med vid frukosten, fram till dagens lektioner börjar. 

Skolan har inget LSS-boende. 

Pendla till och från skolan

De elever som inte bor på skolan kan åka kollektivtrafiken till Reftele station. Skolan ansvarar för transporten mellan stationen och skolan på morgonen och efter skoldagens slut.

Detta gäller även för de elever som bor vid skolan, de hämtas i Reftele på måndag förmiddag och lämnas i Reftele när lektionerna är slut på fredagen.