Utbildningens upplägg

Anpassad gymnasieskola

Vid det anpassade gymnasieprogrammet Skog, Mark och Djur vid Stora Segerstad naturbrukscentrum står individen i centrum.

Teori och praktik

Vi väver samman praktiskt arbete med teoretiska studier. 

Att utveckla sina förmågor 

Under utbildningen får eleven träna sig i att ta eget ansvar och egna initiativ samt att arbeta självständigt, men också att arbeta tillsammans med andra. Eleven får möjlighet att diskutera, reflektera och ta ställning i olika frågor som handlar om sin utbildning och vardagen i stort.

Utbildningen fokuserar på att eleven ska vara delaktig i att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete.

Kontakt med arbetslivet

I utbildningen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). På så sätt får eleven inblick i hur det är att jobba inom det område som utbildningen är uppbyggd kring. Eleven lär också känna olika arbetsplatser och får erfarenheter som är bra att ha inför framtiden. 

Kunskaper och erfarenheter dokumenteras

Efter avslutad utbildning får eleven betyg och ett Gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola som beskriver vilka kunskaper och erfarenheter som eleven fått under sin gymnasietid.