Lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård för tandsköterskor och tandhygienister

Tjej med lustgasmask
Foto: Julia Lindster

Kursen riktar sig till dig som är tandsköterska eller tandhygienist.

Datum

11 mars (dag 1) helgrupp
12 mars (dag 2) halvgrupp, de som reser längst
21 mars (dag 2) halvgrupp, de som bor närmre

Gruppindelning meddelas efter antagning

Tid

11 mars kl. 08.45-16.30
12 mars och 21 mars kl. 08.30-15.30

Plats/lokal

11 mars Insikten, Kulturhuset Spira, Jönköping.
12 mars samt 21 mars, Rosariet, plan 6, Odontologiska Institutionen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

Målgrupp

Tandsköterskor och tandhygienister som främst arbetar inom barn- och ungdomstandvården.

Omfattning

2 dagar

Kursens innehåll - Föreläsningar

Luftvägarnas anatomi, cirkulation, återupplivning, synpunkter på generell anestesi. Lustgasens verkningssätt, sederingsteknik, indikationer, kontraindikationer, komplikationer, risker, förberedelse av patienten, inskolning till lustgassedering, utrustning och arbetsmiljöfrågor.

Kursens innehåll - Gruppdemonstrationer

Lustgassederingsapparatur, gastuber och manometrar. Funktions- och täthetskontroll av apparatur. Rengöring och service. Träning i akut omhändertangande, fria luftvägar och återupplivning.

Kursansvarig

Övertandläkare Anna Lena Sundell, avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen i Jönköping

Kursavgift

Interna: 7300kr inkl moms
Externa: 13000kr inkl moms 

I kursavgiften ingår fika, lunch och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Max antal deltagare

60st

Anmälan

Klicka på respektive länk nedan för att komma till anmälan:

Anmälan för interna medarbetare inom Folktandvården Region Jönköpings län (Extern länk)

Anmälan för externa medarbetare (Extern länk)

Medarbetare inom Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar har förtur. Externa deltagare är välkomna med en anmälan och tilldelas en plats till kursen i mån av plats.

 

Anmälan öppnar den 23 oktober.

Sista anmälningsdag är den 26 januari. 

Kontakt


Utbildningssamordnare
utbildning.folktandvarden@rjl.se