Lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård för tandsköterskor och tandhygienister

Tjej med lustgasmask
Foto: Julia Lindster

Kursen riktar sig till dig som är tandsköterska eller tandhygienist.

Planeras preliminärt att gå våren 2024.

I nu läget tar vi endast emot intresseanmälningar och när tillräckligt många intresseanmälningar har inkommit så ser vi till att ordna kursen. Vänligen skicka in en intresseanmälan via länkarna nedan så blir du kontaktad via mejl när vi har ett planerat datum.

 

Målgrupp

Tandsköterskor och tandhygienister som främst arbetar inom barn- och ungdomstandvården.

Omfattning

2 dagar

Kursens innehåll - Föreläsningar

Luftvägarnas anatomi, cirkulation, återupplivning, synpunkter på generell anestesi. Lustgasens verkningssätt, sederingsteknik, indikationer, kontraindikationer, komplikationer, risker, förberedelse av patienten, inskolning till lustgassedering, utrustning och arbetsmiljöfrågor.

Kursens innehåll - Gruppdemonstrationer

Lustgassederingsapparatur, gastuber och manometrar. Funktions- och täthetskontroll av apparatur. Rengöring och service. Träning i akut omhändertangande, fria luftvägar och återupplivning.

Kursansvarig

Övertandläkare Anna Lena Sundell, avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen i Jönköping

Kursavgift

Interna: 7000kr inkl moms
Externa: 10 500kr exklusive moms

I kursavgiften ingår fika, lunch och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Intresseanmälan

Vänligen skicka in din intresseanmälan via länkarna nedan.

Intresseanmälan för externa deltagare (Extern länk)

Intresseanmälan för interna deltagare (RJL) (Extern länk)

Kontakt

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare
angelica.furevi@rjl.se