Generell smärtlindring och sedering med inriktning mot lustgassedering inom barn- och ungdomstandvård

Två barn 6 och 8 år
Foto: Sofie Jarl

Kursen riktar sig till dig som är tandläkare.

Datum (två olika kurstillfällen)

8-11 april 2024

eller

9-12 september 2024

Du anmäler dig till ett tillfälle. Obligatorisk närvaro gäller samtliga dagar per tillfälle.

Plats

9-11 sep Insikten Kulturhuset Spira, Jönköping
12 sep Rosariet, plan 6, Odontologiska Institutionen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

8-10 april Insikten Kulturhuset Spira, Jönköping
11 april Rosariet, plan 6, Odontologiska Institutionen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping

Kursens syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagarna efter genomgången kurs ska kunna tillämpa lustgassedering och sedering med bensodiazepiner vid tandbehandling.

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en inläsningsperiod av anvisad litteratur. Det teoretiska kursavsnittet på 40 timmar avslutas med kunskapsredovisning (hemtentamen).

Efter den teoretiska delen, och godkänd hemtentamen, ska kursdeltagarna ha handledd klinisk tjänstgöring med tandbehandling under lustgassedering (24 timmar). Kursdeltagarna ansvarar själva för att boka praktikplats för den kliniska tjänstgöringen. Det tar minst 2 månader efter avslutade kursdagar innan den handledda kliniska tjänstgöringen kan påbörjas.

Den kliniska tjänstgöringen ska innehålla patientbehandlingar under lustgassedering som kursdeltagaren följer och patientbehandlingar under lustgassedering där kursdeltagaren själv utför lustgassederingen, dock alltid under handledning. Den studerande får inte självständigt ansvara för och genomföra lustgasbehandlingen förrän alla moment i kursen är genomförda och godkända.

Intyg på genomgången kurs utfärdas av kursansvariga när samtliga delar av kursen, inklusive klinisk tjänstgöring, är godkända. Obligatorisk närvaro under teoridagarna.

Kursinnehåll

  • Luftvägarnas anatomi och funktion
  • Preoperativ bedömning, anestesirisker
  • Lustgasens farmakologi och dess kliniska effekter
  • Lustgas och tandvård
  • Sedering med bensodiazepiner
  • Praktisk luftvägshantering
  • Scenarioträning och komplikationshantering

Kursansvarig

Anna Lena Sundell, klinikchef och övertandläkare vid avdelningen för pedodonti, Odontologiska Institutionen Jönköping

Särskilda förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs legitimation som tandläkare.

Kursavgift

Interna: 14600kr inkl moms 
Externa: 26000kr inkl moms 

I kursavgiften ingår fika, lunch och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Max antal deltagare

24st, varav 10st till Region Jönköpings län, 8st till Region Östergötland och 6st till Region Kalmar.

Externa medarbetare är välkomna att anmäla sig och blir antagna i mån av plats.

Anmälan

Klicka på respektive länk nedan för att komma till anmälan:

Anmälan för interna medarbetare inom Folktandvården Region Jönköpings län (Extern länk)

Anmälan för externa medarbetare (Extern länk)

Medarbetare inom Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar har förtur. Externa deltagare är välkomna med en anmälan och tilldelas en plats till kursen i mån av plats.

Anmälan öppnar den 23 oktober.

Sista anmälningsdag är den 26 januari. 

Kontakt


Utbildningssamordnare
utbildning.folktandvarden@rjl.se