JUST - Trauma

Bok och pennor.
Foto: Anna Wennberg

JUST – Trauma

Dentoalveolärt trauma i primära och permanenta bettet

 

Kursdatum
7 februari 2023

Kursort
Jönköping 

Kursinnehåll
- Prevalens av dentalt trauma i populationen
- Det akuta omhändertagandet; Ansiktstrauma, mjukvävnadsskador och fixation
- Traumauppföljning och prognos

Syfte
Efter avslutad kurs kommer man att uppnå delar framförallt de teoretiska kraven som sammanställs med HSLF-FS 2017:77 och vi kommer gå igenom tandtrauma i det primära och permanenta bettet. Övrigt ansiktstrauma kommer översiktligt att gås igenom och fokusera på vad du som specialist kan bidra med så att patienten får rätt akut behandling.

Målbeskrivning:  

Endodonti: Delvis uppfylla kravet i delmål 11

Protetik: Delvis uppfylla kravet i delmål 11

Kursavift
3000kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Anmälan 

Intern: Anmäl dig här(Extern länk)

Extern: Anmäl dig här(Extern länk)


Interna har förtur.

Sista anmälningsdag är den 31 oktober. Antagningsbesked kommer strax därpå. Efteranmälan kan göras i mån av plats.

Återbud
Meddela eventuella återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson
Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
Tfn: 072-204 16 93
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se