JUST - Psykologi

Här beskriver vi vad bilden visar
Foto: Anna Wennberg

Kursinformation

Kursdatum: Planeras preliminärt att gå till våren 2023

Plats: Odontologiska Institutionen, Jönköping  (digitalt om det krävs p g a restriktioner)

Kursform: Kursen består av 3 dagar och bygger på en kombination av föreläsningar och arbete av/med deltagarna.

Föreläsare

Överläkare Marie Proczkowska och psykolog Richard Stenmark

Kursavgift

11.000 kronor, exkl. moms. I kursavgift ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

 

Kursens innehåll

Förberedelser: Deltagarna ska innan kursen skicka in fallbeskrivningar på patientfall (minst 2) som har varit utmanande ur ett psykologiskt perspektiv (icke tandvårdmässigt), både för tandläkaren och för patient/tandläkare relationen.

Kursupplägg: Första delen av kursen består av 3 block uppdelade på 2 dagar med en sista dag som är en blandning av repetition samt rollspel där utmanande situationer tas upp och där det ges direkthandledning kring dessa situationer:

Blocken bygger på de fall som deltagarna har skickat in.

Dag 1 och 2

Block 1:

Att belysa fyra gemensamma nämnare inom olika psykiatriska sjukdomar som påverkar patientens förmåga/funktion och vår behandlarroll/behandlingssituationen.

  • Tillit
  • Konsekvenstänkt
  • Upplevelsen/upplevandet i sig
  • Känsloundvidkande som fenomen

Dessa nämnare kommer att belysas genom föreläsningar och diskussioner kring inlärningsteori, anknytning och kopplingar till de psykiska sjukdomars uppkomst och förståelse för aktuella symtom:

Vi ger en bild av de vanligaste diagnoserna.

Ge perspektiv på konsekvenstänk.

Upplevelse av tandvårdssituationen utifrån diagnos.

Undvikandet och dess konsekvenser samt strategier att hantera dessa situationer.

Block 2:

Vad har vi för hanteringsmöjligheter när vi står i den specifika behandlingssituationen där problem har uppstått. Hur kan vi tänka, agera och balansera validering kontra förändring.

Vilka principer kan man använda för att förstå patientens situation och kunna arbeta med förändring.

Block 3:

Hur tar vi hand om oss själva för att orka ta hand om andra? Yrkesroll, yrkesidentitet och vårt privatliv.

Dag 3

Gemensamma rollspel byggda på de fall som deltagarna har tagit fram. Handledning och diskussioner sker på plats.

(Om kursen ges digitalt: Mellan dag 2 och 3 får deltagarna i uppgift att spela in ett rollspel på en patientsituation och där vi ger handledning via webben)

 

Bevaka

Anmäl dig här(Extern länk) så blir du kontaktad när anmälan för nästa kurstillfälle är publicerat

 

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
Tfn: 010-242 53 20
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se