JUST - Odontologisk radiologi

Röntgenbild av käke
Foto: Anna Wennberg

JUST- Odontologisk radiologi

JUST- odontologisk radiologi vänder sig främst till dig som är tandläkare under specialisttjänsgöring. Kursens innehåll täcker delar av Socialstyrelsens specifika delmål i odontologisk radiologi för tandläkare (HSLF-FS 2017:77).

Kursdatum: 1-3 december, 2021

Kursort: Jönköping

Kursen behandlar

  • Grundläggande radiologisk undersökningsteknik inom det dentala och orofaciala området; panoramateknik, kefalometriska metoder, volymtomografi (cone-beam computed tomography, CBCT)
  • Speciell radiologisk undersökningsteknik med tillämpningar inom det odontologiska området; datortomografi och MRI samt användning av kontrastmedel i diagnostiskt syfte vid olika tillstånd
  • Strålskydd i teori och praktik, riskuppskattningar vid bruk av joniserande strålning och annan teknik
  • Berättigande och optimering
  • Lagar och anvisningar
  • Falldemonstrationer som belyser de olika metodernas användningsområden, fördelar och begräsningar

Anmälan

Anmäl dig här(Extern länk)

 

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
Tfn: 010-242 53 20
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se