JUST - Odontologisk radiologi

Röntgenbild av käke
Foto: Anna Wennberg

JUST- Odontologisk radiologi

JUST- odontologisk radiologi vänder sig främst till dig som är tandläkare under specialisttjänsgöring. Kursens innehåll täcker delar av Socialstyrelsens specifika delmål i odontologisk radiologi för tandläkare (HSLF-FS 2017:77).

Kursdatum: Planeras preliminärt att gå hösten 2023

Kursort: Jönköping

Kursen behandlar

  • Grundläggande radiologisk undersökningsteknik inom det dentala och orofaciala området; panoramateknik, kefalometriska metoder, volymtomografi (cone-beam computed tomography, CBCT)
  • Speciell radiologisk undersökningsteknik med tillämpningar inom det odontologiska området; datortomografi och MRI samt användning av kontrastmedel i diagnostiskt syfte vid olika tillstånd
  • Strålskydd i teori och praktik, riskuppskattningar vid bruk av joniserande strålning och annan teknik
  • Berättigande och optimering
  • Lagar och anvisningar
  • Falldemonstrationer som belyser de olika metodernas användningsområden, fördelar och begräsningar

 

Bevaka

Anmäla dig här(Extern länk) så blir du kontaktad när anmälan för nästa kurstillfälle är publicerat

 

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
Tfn: 072-204 16 93
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se