JUST - Odontologisk radiologi

Röntgenbild av käke
Foto: Anna Wennberg

JUST- Odontologisk radiologi

JUST- odontologisk radiologi vänder sig främst till dig som är tandläkare under specialisttjänsgöring. Allmäntandläkare och CT-tandläkare är välkomna att anmäla sig i mån av plats.

 

Kursdatum och tid: 11-13 oktober 2023 

Start 11 oktober kl. 08.30 med drop-in fika. Föreläsningen börjar kl. 09.00.
Avslut den 13 oktober ca kl. 15.30

Kursort/plats: Hasse på sjökanten, Rekrytvägen 5, 553 05 Jönköping

Kursavgift:

Interna deltagare (RJL) 7000kr inkl. moms
Externa deltagare 9000 kr exkl. moms

I kursavgiften ingår fika och lunch samt kursmaterial. Resa och boende ombesörjes och bekostas av deltagaren själv, likaså kurslitteratur.

 

Kursansvarig

Ninita Lindfors, övertandläkare, odontologisk radiologi, Odontologiska Institutionen, Jönköping

Max antal deltagare

30st

Kursbeskrivning

Kursen ska uppfylla delar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF-FS 2017:77

Syfte

Att ge fördjupad kunskap inom ämnesområdet odontologisk radiologi, olika bildgivande metoder/tekniker deras användningsområden och diagnostiska förmåga/begränsningar. Ge kännedom som röntgenstrålningens effekter och strålningsbiologi.

Mål

Kunna applicera kunskapen vid diagnostik, behandlingsplanering och uppföljning i den kliniska vardagen.

Kursinnehåll

  • Berättigande och optimering.
  • Grundläggande radiologisk undersökningsteknik inom det dentala och orofaciala området, intraoral bildteknik, panoramateknik, volymtomografi (CBCT).
  • Andra radiologiska modaliteter med tillämpning inom det orofaciala området, -datortomografi (CT) och magnetresonanstomografi (MRT).
  • Stråldoser och strålbiologi.
  • Röntgenremissen, A och O.
  • Pre- och postoperativ implantatutredning.
  • Infektionstillstånd och osteonekroser.
  • Presentation av olika patologiska tillstånd inom det orofaciala området samt fallpresentationer

Omfattning

Kursen omfattar 20 timmar föreläsningar samt litteraturstudier.

Examinationsform

Aktivt deltagarnde under kursdagarna. Obligatorisk närvara samtliga dagar.

Kurslitteratur

White and Pharoah´s Oral Radiology, Principles and Interpretation, 8th ed, Mallya,.S.M. , Lam, E.W.N. (2019)

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat men det finns fortfarande några platser lediga. 
Det går bra att anmäla sig till kursen via länkarna nedan.

Anmälan externa deltagare (Extern länk)

Anmälan interna deltagare (RJL) (Extern länk)


Interna medarbetare (RJL) har förtur. 

Externa deltagare loggar in med bank-id.
Interna deltagare (RJL) loggar in med SITHS-kort i LOK.
 

Prioritering vid antagning:
1. Interna ST-tandläkare inom Region Jönköpings län  

2. ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen.

3. CT-tandläkare och allmäntandläkare/meriteringstandläkare.

Återbud

Meddela eventuellt återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se