JUST - Odontologisk radiologi

Röntgenbild av käke
Foto: Anna Wennberg

Kursinformation

 

Kursdatum och tid: 

13-15 mars 2024 
Start den 13 mars med drop-in fika kl. 08.30. Föreläsningen börjar kl. 09.00.
Avslut den 15 mars ca kl. 15.30.

Kursort: 

Lokal Insikten, Kulturhuset Spira
Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping

Kursansvarig: 

Ninita Lindfors, övertandläkare, odontologisk radiologi, Odontologiska Institutionen, Jönköping 

Max antal deltagare:

30st

Kursavgift:

Interna deltagare (inom RJL): 7000kr inkl. moms

Externa deltagare (ej inom RJL): 9000kr exkl. moms

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursbeskrivning:

Kursen ska uppfylla delar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF-FS 2017:77

Syfte:

Att ge fördjupad kunskap inom ämnesområdet odontologisk radiologi, olika bildgivande metoder/tekniker deras användningsområden och diagnostiska förmåga/begränsningar. Ge kännedom som röntgenstrålningens effekter och strålningsbiologi.

Målbeskrivning: 

Kunna applicera kunskapen vid diagnostik, behandlingsplanering och uppföljning i den kliniska vardagen.

Kursinnehåll:

 • Berättigande och optimering.
 • Grundläggande radiologisk undersökningsteknik inom det dentala och orofaciala området, intraoral bildteknik, panoramateknik, volymtomografi (CBCT).
 • Andra radiologiska modaliteter med tillämpning inom det orofaciala området, datortomografi (CT) och magnetresonanstomografi (MRT).
  Stråldoser och strålbiologi.
 • Röntgenremissen, A och O.
 • Pre- och postoperativ implantatutredning.
 • Infektionstillstånd och osteonekroser.
 • Presentation av olika patologiska tillstånd inom det orofaciala området samt fallpresentationer

Examinationsform:

Aktivt deltagande under kursen. Obligatorisk närvaro samtliga dagar.

Omfattning:

Kursen omfattar 20 timmar föreläsningar samt litteraturstudier.

Anmälan:

Sista anmälningsdag har passerat och kursen är fullsatt.

Det går bra att anmäla sig till väntelistan via länken nedan. Om det blir en ledig plats och det är din tur på listan återkommer utbildningssamordnare till dig så snart som möjligt.

En plats kan komma att erbjudas fram till cirka 3 veckor före kursstart, beroende på om det kommer in någon avanmälan eller ej.

Du har alltid rätt att tacka nej till platsen.


Interna deltagare (inom RJL) loggar in med SITHS-kort i LOK.

Anmälan till väntelistan; intern deltagare (inom RJL) (Extern länk)

Externa deltagare loggar in med bank-id.

Anmälan till väntelistan; extern deltagare (ej inom RJL) (Extern länk)

Prioritering vid antagning:

 1. Interna ST-tandläkare inom Region Jönköpings län
 2. ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen.
 3. CT-tandläkare och allmäntandläkare/meriteringstandläkare.

Återbud:

Meddela eventuellt återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson:

Utbildningssamordnare
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se