JUST - Bettfysiologi

Ocklusionspapper
Foto: Elin Carlholt

Kursinformation

 

Kursdatum: Inget kursdatum finns planerat i nuläget. Information uppdateras här efterhand.

Plats: Jönköping  

Kursbeskrivning
Kursen avser att ge ökade kunskaper i olika smärttillstånd och funktionsstörningar i käksystemet, deras manifestation, interaktion med medicinska och övriga odontologiska tillstånd, diagnostik och behandling med fokus speciellt på multidisciplinära åtgärder. 
Kunskapsprov genomförs genom utvärdering av aktivt deltagande vid föreläsningar och gruppdiskussioner

Kursinnehåll
Käksystemets anatomi och fysiologi Symtompanorama. Etiologi och bakgrundsfaktorer. Reumatiska tillstånd. Utredning. Diagnostik. Behandlingsprinciper och multidisciplinära insatser. Patientfall.

Omfattning
2 kursdagar med föreläsningar och grupparbeten samt litteraturstudier

Kursavgift

6 000 kronor, exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Bevakningslista

Anmäl dig till bevakningslistan via länken nedan om du önskar få information via mejl om när ett nytt datum för nästa kurstillfälle och en ny anmälan finns öppen.

Anmäl dig här till vår bevakningslista (Extern länk)

Kontaktperson
Utbildningssamordnare
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se