JUST - Bettfysiologi

Ocklusionspapper
Foto: Elin Carlholt

Kursinformation

 

Kursdatum: 22-23 maj 2023

Plats: Rosariet, plan 6, Odontologiska Institutionen, Hermansvägen 5, 554 53 Jönköping  

Kursavgift
6 000 kronor, exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursbeskrivning
Kursen avser att ge ökade kunskaper i olika smärttillstånd och funktionsstörningar i käksystemet, deras manifestation, interaktion med medicinska och övriga odontologiska tillstånd, diagnostik och behandling med fokus speciellt på multidisciplinära åtgärder. 
Kunskapsprov genomförs genom utvärdering av aktivt deltagande vid föreläsningar och gruppdiskussioner

Kursinnehåll
Käksystemets anatomi och fysiologi Symtompanorama. Etiologi och bakgrundsfaktorer. Reumatiska tillstånd. Utredning. Diagnostik. Behandlingsprinciper och multidisciplinära insatser. Patientfall.

Omfattning
2 kursdagar med föreläsningar och grupparbeten samt litteraturstudier

Anmälan

Intern: Anmäl dig här (Extern länk)

Extern: Anmäl dig här (Extern länk)

Interna medarbetare har förtur. ST- tandläkare pritoriteras framför allmäntandläkare/meriteringstandläkare.

Sista anmälningsdag har passerat. Det går bra att göra en efteranmälan i mån av plats. Via länkarna ovan dirigeras du vidare till anmälningssidan där det även finns information om antal lediga platser. Om kursen är fullsatt kan du via länkarna ovan också anmäla dig till väntelistan. Om det blir en ledig plats får du besked via mejl.

Återbud
Meddela eventuella återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson
Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se