JUST - Sällsynta diagnoser och syndrom

Här beskriver vi vad bilden visar
Foto: Anna Wennberg

Kursinformation

Kursdatum: 11-13 januari 2022

Kursform: Föreläsningar, litteraturstudier

Omfattning: 3 dagar

Kursens innehåll

Genetik och syndromdiagnostik. Definitioner av sällsynta diagnoser. Odontologiska tecken och symptom vid sällsynta diagnoser. Diagnostik av avvikelser i orofacial funktion. Exempel på sällsynta diagnoser med mun- och tandsymptom. Kunskapsläget om behandling. Handläggning och nätverkssamarbete kring patienter med behov av särskilt omhändertagande i tandvården. Etik och bemötande. Organisationen av sällsynta diagnoser (odontologi, medicin, patientföreningar). Databaser om sällsynta diagnoser.

Anmälan

Sista anmälningsdagen har passerat. Efteranmälan kan göras i mån av plats. Kontakta Angelica Furevi enligt nedan. 

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
Tfn: 010-242 53 20
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se