JUST - Sällsynta diagnoser och syndrom

Här beskriver vi vad bilden visar
Foto: Anna Wennberg

Kursinformation

Kursdatum: Inget kursdatum planerat i nuläget, planeras preliminärt att gå våren 2024.

Kursform: Föreläsningar, litteraturstudier

Omfattning: 3 dagar

Kursens innehåll

Genetik och syndromdiagnostik. Definitioner av sällsynta diagnoser. Odontologiska tecken och symptom vid sällsynta diagnoser. Diagnostik av avvikelser i orofacial funktion. Exempel på sällsynta diagnoser med mun- och tandsymptom. Kunskapsläget om behandling. Handläggning och nätverkssamarbete kring patienter med behov av särskilt omhändertagande i tandvården. Etik och bemötande. Organisationen av sällsynta diagnoser (odontologi, medicin, patientföreningar). Databaser om sällsynta diagnoser.

 

Bevaka

Anmäl dig här(Extern länk) så blir du kontaktad när anmälan för nästa kurstillfälle är publicerat.

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
Tfn: 072-204 16 93
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se