Naturbruksprogrammet Naturvetenskaplig profil

Elever utför naturvetenskapliga laborationer

Naturvetenskaplig profil vänder sig till dig som vill läsa naturbruksprogrammet (häst, djurvård, lantbruk eller trädgård) på Tenhults naturbruksgymnasium och som efter gymnasiet har som mål att studera vidare på högskola eller universitet där naturvetenskaplig behörighet krävs.

Vissa högskoleutbildningar kräver särskild behörighet mot naturvetenskap såsom veterinär, agronom, jägmästare, hortonom, biomedicinsk analytiker, landskapsarkitekt med flera. Därför har Tenhults naturgymnasium tagit fram en specifik yrkesutgång med naturvetenskaplig profil inom respektive inriktning (häst, djurvård, lantbruk eller trädgård) där du, förutom praktiska kunskaper inom ditt intresseområde, också får naturvetenskaplig högskolebehörighet. Gemensamt för yrkesutgångarna med naturvetenskaplig profil är att du läser ytterligare kurser inom matematik, fysik och kemi som utökad studiegång.

Naturbruksprogrammet inriktning häst, djurvård, lantbruk och trädgård

På Tenhults naturbruksgymnasium kan du läsa naturvetenskaplig profil som en egen yrkesutgång inom alla våra inriktningar. Under första terminen läser alla elever inom respektive inriktning samma kurser. Därefter väljer du vilken yrkesutgång du vill gå och om du vill läsa grundläggande- eller särskild högskolebehörighet.

Mer information hittar du under respektive inriktning:

Häst

Djurvård

Lantbruk

Trädgård