Skolledning

Verksamhetschef

Andreas Fanemo

Telefon 010-242 68 12
Mobil 072-145 37 36
andreas.fanemo@rjl.se  
Som verksamhetschef har Andreas övergripande ansvar för skolans verksamhet och arbetar med frågor kring verksamhetens ledning, externa samarbeten, vuxenutbildningen, elevhälsa samt övergripande frågor.  

Rektor

Anna Rosén

Telefon 010-242 68 04
Mobil 070-429 05 14
anna.rosen@rjl.se 
Anna arbetar som rektor på Tenhults naturbruksgymnasium med ansvar för skolans pedagogiska utveckling. Hon ansvarar för frågor rörande pedagogisk ledning, utbildning och enskilda elevers lärande. Anna är i grunden legitimerad lärare med hippologexamen och utbildad svensk ridlärare level 3. Hon började som lärare på skolan år 2000 varav tre år som förstelärare. Hon har även arbetat som ridlärare.

Biträdande rektor och specialpedagog

Ann Awes

Mobil 070-219 32 83
ann.awes@rjl.se 
Ann är biträdande rektor med ansvar för gymnasiesärskolan. Hon är också skolans specialpedagog och ansvarar för alla överlämningar. Framförallt arbetar hon med övergripande specialpedagogiska frågor i verksamheten, men ger också stöd och handledning till lärare och elever. Utöver sitt jobb på skolan driver Ann ett lantbruksföretag med lammproduktion samt häst- och hunduppfödning. Eleverna gör ibland studiebesök hemma hos Ann när det handlar om att få erfarenhet av får- och lammproduktion och arbete med vallhundar. 

Driftledare

Tony Ljungqvist   


Mobil 070-429 05 03
tony.ljungqvist@rjl.se
Tony arbetar som driftledare inom lantbruk. Han är också arbetsledare för övriga instruktörer på Tenhults naturbruksgymnasium.