Hyra våra lokaler

Det finns möjlighet att hyra Tenhults naturbruksgymnasiums lokaler, exempelvis ridhuset i Riddersberg för större arrangemang eller en skolsal för en föreläsning eller liknande.

Kontaktpersoner för hyra av lokal på skolan

Riddersbergs ridhus

Mer information om hur du bokar en ridbana eller hela Riddersbergs ridhus: Riddersbergs ridhus – manegeavgifter och hyra av bana/hela ridhuset

Övriga lokaler på skolan

För mer information om priser och tillgång till andra lokaler för uthyrning på skolan kontakta: 
Annette Grahn, tel 010-242 68 02, e-post annette.grahn@rjl.se