Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagog

Ann Awes
Ann Awes är specialpedagog och biträdande rektor.
Mobil 070-219 32 83
ann.awes@rjl.se 
Ann är skolans specialpedagog och ansvarar för alla överlämningar. Hon arbetar framförallt med övergripande specialpedagogiska frågor i verksamheten, men ger också stöd och handledning till lärare och elever. Ann arbetar också som biträdande rektor för gymnasiesärskolan. Utöver sitt jobb på skolan driver Ann ett lantbruksföretag med lammproduktion samt häst- och hunduppfödning. Eleverna gör ibland studiebesök hemma hos Ann när det handlar om att få erfarenhet av får- och lammproduktion och arbete med vallhundar. 

Speciallärare

Mari-Louise Wegelius
Marie-Louice är speciallärare och förstelärare.
Mobil 072-183 45 29
mari-louise.wegelius@rjl.se 
Marie-Louice är speciallärare och förstelärare. Hennes ämnen är främst svenska, engelska och historia, men stöttar även i alla övriga ämnen. Hon brinner för att försöka hitta lösningar till elever som behöver stöd. Hon har själv varit elev på skolan och innan hon utbildade sig till lärare arbetade hon bland annat i foderbranschen. 

Resurslärare

Frida Udd

Telefon 010-242 68 27
frida.udd@rjl.se 
Frida är utbildad gymnasielärare och arbetar just nu som resurslärare. Till Frida kan du vända dig om du har en uppgift eller kurs som känns extra tung. Tillsammans hittar ni en lösning så att du når dina mål. Under vissa lektioner finns Frida även med som extra resurs. Tidigare arbetade hon som resurslärare vid skolans hästinriktningen och dessförinnan på olika ridskolor.