Specialpedagogik

Specialpedagog

Vår nya specialpedagog tillträder 14 augusti.

Gällande överlämningar för åk 9 kontakta rektor Anna Rosén, mobil 070-4290514 eller e-post anna.rosen@rjl.se  

Speciallärare

Mari-Louise Wegelius
Marie-Louice är speciallärare och förstelärare.
Mobil 072-183 45 29
mari-louise.wegelius@rjl.se 
Marie-Louice är speciallärare och arbetar främst med elever som läser vid Introduktionprogrammen – Programinriktat val och Yrkesintroduktion. Hennes ämnen är svenska, engelska och historia, men hon stöttar även i övriga ämnen. Marie-Louice brinner för att försöka hitta lösningar till elever som behöver stöd. Hon har själv varit elev på skolan och innan hon utbildade sig till lärare arbetade hon bland annat i foderbranschen. 

Resurslärare

Frida Udd


Telefon 010-242 68 27
frida.udd@rjl.se 
Frida är utbildad gymnasielärare och arbetar just nu som resurslärare. Till Frida kan du vända dig om du har en uppgift eller kurs som känns extra tung. Tillsammans hittar ni en lösning så att du når dina mål. Under vissa lektioner finns Frida även med som extra resurs. Tidigare arbetade hon som resurslärare vid skolans hästinriktningen och dessförinnan på olika ridskolor.

Sofia Forsström 

Legitimerad lärare
sofia.forsstrom@rjl.se
Sofia arbetar främst som lärare vid gymnasiesärskolan där hon undervisar i lantbruksdjur och biologi, men hon arbetar även inom specialpedagogik i blanda annat matematik och biologi vid gymnasieskolan.

Elevassistenter

Fredrika Sjölander 

fredrika.sjolander@rjl.se 
Fredrika arbetar som resursperson med elever i behov av särskilt stöd. 

Sara Nors 

Sara Nors
sara.nors@rjl.se

Sara arbetar som resursperson med elever i behov av särskilt stöd. Sara är utbildad behandlingspedagog och har de senast åren arbetat som ridlärare på Vissmålen Ridklubb.

Charlotte "Lotta" Andersson Sandahl 

charlotte.andersson.sandahl@rjl.se