Specialpedagogik

Specialpedagog

Ann Awes
Ann Awes är specialpedagog och biträdande rektor.
Mobil 070-219 32 83
ann.awes@rjl.se 
Ann är skolans specialpedagog och ansvarar för alla överlämningar. Hon arbetar framförallt med övergripande specialpedagogiska frågor i verksamheten, men ger också stöd och handledning till lärare och elever. Utöver sitt jobb på skolan driver Ann ett lantbruksföretag med lammproduktion samt häst- och hunduppfödning. Eleverna gör ibland studiebesök hemma hos Ann när det handlar om att få erfarenhet av får- och lammproduktion och arbete med vallhundar. 

Speciallärare

Mari-Louise Wegelius
Marie-Louice är speciallärare och förstelärare.
Mobil 072-183 45 29
mari-louise.wegelius@rjl.se 
Marie-Louice är förstelärare och speciallärare för elever som läser vid Introduktionprogrammen – Programinriktat val och Yrkesintroduktion. Hennes ämnen är främst svenska, engelska och historia, men stöttar även i alla övriga ämnen. Hon brinner för att försöka hitta lösningar till elever som behöver stöd. Hon har själv varit elev på skolan och innan hon utbildade sig till lärare arbetade hon bland annat i foderbranschen. 

Resurslärare

Frida Udd

Telefon 010-242 68 27
frida.udd@rjl.se 
Frida är utbildad gymnasielärare och arbetar just nu som resurslärare. Till Frida kan du vända dig om du har en uppgift eller kurs som känns extra tung. Tillsammans hittar ni en lösning så att du når dina mål. Under vissa lektioner finns Frida även med som extra resurs. Tidigare arbetade hon som resurslärare vid skolans hästinriktningen och dessförinnan på olika ridskolor.

Sofia Forsström 

Legitimerad lärare
sofia.forsstrom@rjl.se
Sofia arbetar främst som lärare vid gymnasiesärskolan där hon undervisar i lantbruksdjur och biologi, men hon arbetar även inom specialpedagogik i matematik och biologi vid gymnasieskolan.

Elevassistenter

Fredrika Sjölander 

fredrika.sjolander@rjl.se

Sara Nors 

Sara Nors
sara.nors@rjl.se

Sara arbetar som resursperson med elever i behov av särskilt stöd. Sara är utbildad behandlingspedagog och har de senast åren arbetat som ridlärare på Vissmålen Ridklubb.

Charlotte "Lotta" Andersson Sandahl 

charlotte.andersson.sandahl@rjl.se