Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagog

Ann Awes

Telefon 010-242 68 27
Mobil 070-219 32 83
ann.awes@rjl.se 
Ann är skolans specialpedagog och ansvarar för alla överlämningar. Hon arbetar framförallt med övergripande specialpedagogiska frågor i verksamheten, men ger också stöd och handledning till lärare och elever. Ann arbetar också som biträdande rektor för gymnasiesärskolan. Utöver sitt jobb på skolan driver Ann ett lantbruksföretag med lammproduktion samt häst- och hunduppfödning. Eleverna gör ibland studiebesök hemma hos Ann när det handlar om att få erfarenhet av får- och lammproduktion och arbete med vallhundar. 

Speciallärare

Mari-Louise Wegelius

Mobil 076-189 07 95
mari-louise.wegelius@rjl.se 
Marie-Louice är speciallärare och förstelärare. Hennes ämnen är främst svenska, engelska och historia, men stöttar även i alla övriga ämnen. Hon brinner för att försöka hitta lösningar till elever som behöver stöd. Hon har själv varit elev på skolan och innan hon utbildade sig till lärare arbetade hon bland annat i foderbranschen.