Introduktionsprogram (IM)

Nyslagen vall
Foto: Smålandsbilder

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som saknar behörighet att söka till naturbruksprogrammet eller annat nationellt gymnasieprogram. Tenhults naturbruksgymnasium erbjuder två typer av introduktionsprogram; Programinriktat val (IMVNB) och Yrkesintroduktion (IMYNB). Inom båda programmen kan du läsa inriktning Lantbruk, Trädgård, Djurvård och Häst i mån av plats.

Programinriktat val (IMVNB)

Programinriktat val vänder sig till dig som vill läsa naturbruksprogrammet inriktning häst, djurvård, lantbruk eller trädgård, men som saknar ett eller några av de betyg som krävs. 

Inom IMVNB får du hjälp att läsa upp de grundskolebetyg som du saknar för att komma in på naturbruksprogrammet. Övriga kurser inom naturbruksprogrammet läser du tillsammans med dina klasskamrater från samma inriktning. I utbildningen ingår även 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). När du uppnår full behörighet skrivs du in på naturbruksprogrammet och fortsätter precis som vanligt i samma klass.

Behörighetskrav till IMVNB

För att bli antagen till programinriktat val måste du ha minst sex godkända betyg från grundskolan enligt något av alternativen nedan:

Alternativ 1 – godkänt betyg i:

  • svenska eller svenska som andra språk och 
  • engelska eller matematik samt 
  • minst fyra andra grundskoleämnen

Alternativ 2 – godkänt betyg i:

  • svenska eller svenska som andra språk och
  • engelska och matematik samt 
  • minst tre andra grundskoleämnen.

Yrkesintroduktion (IMYNB)

Yrkesintroduktion på Tenhults naturbruksgymnasium vänder sig till dig som vill få en yrkesinriktad utbildning inom naturbruk, men som saknar godkända betyg för att söka till naturbruksprogrammet eller till programinriktat val (IMVNB).

Yrkesintroduktion anpassas individuellt utifrån ditt behov, intresse och ambitionsnivå.