Introduktionsprogram (IM)

Nyslagen vall
Foto: Smålandsbilder

Introduktionsprogrammen på Tenhults naturbruksgymnasium vänder sig till dig som inte uppnår behörighet till naturbruksprogrammet eller till annat nationellt gymnasieprogram. Vi erbjuder två typer av introduktionsprogram; Programinriktat val mot naturbruk (IMVNB) och Yrkesintroduktion inriktning Gröna näringar/Trädgård (IMYNB).

Programinriktat val (IMVNB)

Inom Programinriktat val mot naturbruk erbjuder vi samma inriktningar som inom naturbruksprogrammet, men du kan inte söka till en specifik inriktning utan enbart ange önskemål om vilken inriktning du helst vill gå (lantbruk, djurvård eller hästhållning). När du väl blir antagen gör vi allt vi kan för att du ska få läsa just den inriktning du önskar gå.

Behörighetskrav till IMVNB

För att bli antagen till Programinriktat val måste du ha minst sex godkända betyg från grundskolan enligt något av alternativen nedan:

Alternativ 1 – godkänt betyg i:

  • svenska eller svenska som andra språk och 
  • engelska eller matematik samt 
  • minst fyra andra grundskoleämnen

Alternativ 2 – godkänt betyg i:

  • svenska eller svenska som andra språk och
  • engelska och matematik samt 
  • minst tre andra grundskoleämnen

Fördjupad information om Programinriktat val IMVNB, nytt fönster.

Vill du veta mer om våra inriktningar hittar du dem via följande länkar till:

Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning 
Naturbruksprogrammet inriktning Djurvård
Naturbruksprogrammet inriktning Lantbruk

Yrkesintroduktion (IMYNB)

Från och med gymnasievalet 2023 erbjuder vi enbart yrkesintroduktion med inriktning mot Gröna näringar/Trädgård – en kreativ, spännande och praktisk utbildning som syftar till att du ska få de kunskaper som behövs för att kunna arbete inom trädgårdsbranschen direkt efter gymnasiet. Yrkesintroduktion anpassas individuellt utifrån ditt behov, intresse och ambitionsnivå. 

Behörighetskrav till IMYNB:
Till Yrkesintroduktion finns inga minimikrav för behörighet, men antagningen baseras på ditt meritvärde (betygspoäng).

Fördjupad information om Yrkesintroduktion IMYNB, nytt fönster.