Lärare och instruktörer Häst

Hästpersonalen på Tenhults naturbruksgymnasium poserar framför stallbyggnaden tillsammans med en av skolans hästar
Hästpersonalen på Tenhults naturbruksgymnasium tillsammans med en av skolans hästar.

De flesta av lärarna/instruktörerna som arbetar på skolans hästinriktning nås via den gemensamma telefonen i lärarrummet på Riddersberg. Övriga nås på mobiltelefon. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Telefon till lärarrummet, Riddersberg
036-39 39 40

Stalltelefon: 036-930 58  

Therese Magnfält
Yrkeslärare
therese.magnfalt@rjl.se

Åsa Nordin
Yrkeslärare
asa.nordin@rjl.se

Anne Eriksson
Yrkeslärare
anne.eriksson@rjl.se

Eva Ingesson
Yrkeslärare
eva.ingesson@rjl.se

Elin Nalbin
Yrkeslärare
elin.nalbin@rjl.se

Hanna Torstensson (föräldraledig)
Instruktör
0736-17 66 28
hanna.torstensson1@telia.com

Jannike Almsgård
Instruktör
0722-49 65 43
jannike.almsgard@rjl.se

Kent Knutsson
Instruktör och professionell kusk- och travtränare

Maria “Misan” Hufvudsson
Stallchef
0704-29 05 07
maria.hufvudsson@rjl.se

Frida Udd
Elevassistent och resursperson
frida.udd@rjl.se

Fredrika Sjölander
Elevassistent
fredrika.sjolander@rjl.se

Bengt Strand
Anläggningsskötare Riddersberg
0707-29 05 17
bengt.strand@rjl.se

Håkan Rogö
Anläggningsskötare Riddersberg 
070-539 30 71
hakan.rogo@rjl.se