Studievägledning

Gymnasieskolans program

Malin Fredholm Petrén

Telefon 010-242 68 10 
malin.fredholm.petren@rjl.se 
Malin svarar på frågor kring gymnasieskolans naturbruksprogram och introduktionsprogram.

Arbetstider
onsdagar kl 08:00–16:00

Vill du boka ett individuellt möte har hon avsatt tid på onsdag förmiddagar. 

Vuxenutbildningen

Andreas Fanemo
andreas-fanemo-20210901_155529_235x235_web.jpg
Telefon 010-242 68 12
Mobil 072-145 3736
andreas.fanemo@rjl.se  
Andreas svarar på frågor angående vuxenutbildningen. 

Gymnasiesärskolans program

Om du har frågor kring gymnasiesärskolan eller vill boka in studiebesök kontaktar du antingen Birgitta eller Micke, se deras kontaktuppgifter nedan.

Birgitta Åkerblom 

Speciallärare
Mobil 070-384 64 27
birgitta.akerblom@rjl.se

Mikael Rostedt 

Yrkeslärare
Telefon 010-242 68 75
Mobil 072-332 23 64   
mikael.rostedt@rjl.se