Studievägledning

Gymnasieskolans program

Malin Fredholm Petrén
Malin Petrén
Telefon 010-242 68 10 
malin.fredholm.petren@rjl.se 
Malin svarar på frågor kring gymnasieskolans naturbruksprogram och introduktionsprogram.

Arbetstider
onsdagar kl 08:00–16:00

Vill du boka ett individuellt möte har hon avsatt tid på onsdag förmiddagar. 

Vuxenutbildningen

Andreas Fanemo
Verksamhetschef Andreas Fanemo
Telefon 010-242 68 12
Mobil 072-145 3736
andreas.fanemo@rjl.se  
Andreas svarar på frågor angående vuxenutbildningen. 

Anpassade gymnasieskolans program

Birgitta Åkerblom 
Birgitta Åkerblom
Speciallärare
Mobil 070-384 64 27
birgitta.akerblom@rjl.se
Birgitta svarar på frågor gällande vår anpassade gymnaseiskola (gymnasiesärskolan) och programmet för Skog, mark och djur. Likaså är det till Birgitta du vänder dig till om du vill boka in ett studiebesök eller prao hos dem.