Miljö och hållbar utveckling

Miljöarbetet på Tenhults naturbruksgymnasium är ständigt pågående och en viktig del i all verksamhet och undervisning. Vi strävar efter att vara den bästa förebilden för våra elever – framtidens naturbrukare inom lantbruk, hästhållning, djurvård och trädgård.

KRAV-märkt skola

Tenhults naturbruksgymnasium är sedan 1997 ekologisk och KRAV-certifierad. Som ekologisk verksamhet arbetar vi för att utnyttja de naturresurser som finns på ett långsiktig och hållbart sätt.  

Vi källsorterar, minskar användandet av kemikalier, driver våra jordbruksmaskiner, minibussar och andra transportmedel med miljöanpassat bränsle. Uppvärmningen av huvudbyggnad och andra byggnader sker med bränslepellets och på hästanläggningen Riddersberg används jordvärme. Här har vi dessutom installerat urinseparerande toaletter.  

Våra mjölk- och köttdjur går i lösdrift och djurfodret produceras på plats. All odling inom såväl lantbruk och trädgård sker utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel.  

Vi har som mål att öka andelen ekologisk och KRAV-märkt skolmat. Just nu är 54 procent av den totala matkostnaden ekologisk och/eller KRAV-märkt. Mer information om skolmaten på Tenhults naturbruksgymnasium.

Certifiering enligt ISO 14001 

Tenhults naturbruksgymnasium är miljöcertifierat enligt ISO 14001, ett bevis på att vårt miljöarbete håller en seriös nivå. ISO 14001 är ett miljöledningssystem med rutiner, kontroller och instruktioner som hjälper oss att hitta nya lösningar och verka på bästa sätt för miljön.