Lärare och instruktörer Lantbruk

Telefonnumren som anges går till respektive lärarrum som ibland delas av flera lärare. Det kan vara svårt att nå lärarna/instruktörerna på telefon när de har lektion.

Tony Ljungqvist 
Driftledare
010-242 68 24
070-429 05 03
tony.ljungqvist@rjl.se

Sara Hjelte 
Yrkeslärare
Sara arbetar heldag måndag och tisdag samt jämna veckor onsdag.
010-242 68 09
sara.hjelte@rjl.se

Anders Axelsson
Legitimerad yrkeslärare
010-242 68 31
anders.axelsson@rjl.se

Bengt Regné
Yrkeslärare
010-242 68 25
bengt.regne@rjl.se

Andreas Gustavsson  
Instruktör 
010-242 68 23
072-239 05 51
andreas.gustavsson@rjl.se

Ola Forsén
Instruktör
010-242 68 23
070-429 05 02
ola.forsen@rjl.se

Sven Isaksson
Instruktör
010-242 68 23
070-429 05 00
sven.isaksson@rjl.se

Carina Fischerström
Instruktör
036-39 33 95 (kontoret i ladugården)
070-429 05 08
carina.fischerstrom@rjl.se

Sophie Jansson (föräldraledig)
Instruktör
036-39 33 95 (kontoret i ladugården)
072-233 25 92
sophie.jansson@rjl.se

Lars-Göran Fritzon
Instruktör
036-39 33 95 (kontoret i ladugården)
070-429 05 11
lars-goran.fritzson@rjl.se

Anna Borefur
Instruktör 
036-39 33 95 (kontoret i ladugården)
070-281 47 38
anna.borefur@rjl.se