Lärare och instruktörer Lantbruk

Telefonnumren som anges går till respektive lärarrum som ibland delas av flera lärare. Det kan vara svårt att nå lärarna/instruktörerna på telefon när de har lektion.

Tony Ljungqvist 
Driftledare
010-242 68 24
070-429 05 03
tony.ljungqvist@rjl.se

Sara Hjelte 
Yrkeslärare
Sara arbetar alla dagar förutom onsdagar. 
010-242 68 31
sara.hjelte@rjl.se

Anders Axelsson
Legitimerad yrkeslärare
010-242 68 31
anders.axelsson@rjl.se

Bengt Regné
Legitimerad yrkeslärare
010-242 68 25
bengt.regne@rjl.se

Julia Karlsson
Yrkeslärare 
072-201 80 09
julia.a.karlsson@rjl.se

Andreas Gustavsson  
Instruktör 
010-242 68 23 (kontor Maskin)
072-239 05 51
andreas.gustavsson@rjl.se

Ola Forsén 
Instruktör
010-242 68 23 (kontor Maskin)
070-429 05 02
ola.forsen@rjl.se

Mikael Petersson
Instruktör
010-242 68 23 (kontor Maskin)
072-201 58 59 
mikael.petersson@rjl.se

Carina Fischerström
Förman/instruktör
036-39 33 95 (kontoret i ladugården)
070-429 05 08
carina.fischerstrom@rjl.se

Lars-Göran Fritzon
Instruktör
036-39 33 95 (kontoret i ladugården)
070-429 05 11
lars-goran.fritzson@rjl.se

Anna Borefur
Instruktör 
036-39 33 95 (kontoret i ladugården)
070-281 47 38
anna.borefur@rjl.se