Presentation av personalen inom lantbruk

Lärarna och instruktörerna inom Tenhults naturbruksgymnasiums lantbruksinriktning har stor kunskap och erfarenhet inom lantbrukets olika områden, bland annat inom maskinteknik, odlingsteknik, mjölkproduktion och djurskötsel.

Våra lärare och instruktörer inom lantbruksutbildningen

Tony Ljungqvist   

Driftledare Tony Ljungqvist
Tony arbetar som yrkeslärare och driftledare inom lantbruk. Han är också arbetsledare för instruktörerna på Tenhults naturbruksgymnasium. 

Sara Hjelte

Sara Hjelte
Sara är yrkeslärare och utbildad husdjursagronom. På Tenhults naturbruksgymnasium undervisar hon i bland annat lantbruksdjur. Tidigare arbetade Sara som produktionsrådgivare åt mjölk- och köttproducenter och sina gymnasieår gick hon på vår systerskola Stora Segerstad naturbrukscentrum.  

Anders Axelsson

Anders Axelsson
Anders är lantmästare med gymnasielärarexamen. Sedan 1997 undervisar han i teknik, odling, arbetsmiljö. Dessförinnan arbetade han med mjölk, svin- och spannmålsproduktion Anders har även arbetat vid Statens utsädeskontroll.

Bengt Regné

Bengt Regné
Bengt arbetar som maskinlärare och undervisar i lantbruks teknik, maskiner och traktorer. Bengt är lantmästare och gymnasielärare med inriktning naturbruk och certifierad utfärdare av utbildningsbevis för hjullastare. Tidigare arbetade han som försökstekniker på JTI, Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik. Han har också arbetat på större lantbruk, bland annat i Kalifornien. Idag varvar han sin tjänst som lärare med politiska uppdrag i kommunen.

Julia Karlsson

Julia Karlsson
Julia är yrkeslärare och undervisar bland annat i kursen motor- och röjmotorsåg. Vid sidan om sitt arbete på skolan driver Julia eget företag inom trädgård. 

Carina Fisherström

Carina Fischerström
Carina är ladugårdförman vid skolans mjölkproduktionsanläggning i Klevarp. Hon har själv varit elev på Tenhults naturbruksgymnasium. 

Anna Borefur 

Anna Borefur
Anna arbetar som instruktör och djurskötare vid skolans mjölkproduktionsanläggning i Klevarp. Även Anna har läst naturbruksprogremmet på Tenhults naturbruksgymnasium men då gick hon inriktning häst. 

Lars-Göran "L-G" Fritzon

L-G arbetar som instruktör och djurskötare vid skolans mjölkproduktionsanläggning i Klevarp.

Andreas Gustavsson

Andreas Gustavsson
Andreas arbetar som växtodlingsinstruktör. Han har också ett förflutet som elev på Tenhults naturbruksgymnasium.

Mikael Petersson

Mikael Petersson
Mikael är instruktör och servicetekniker. Han arbetar främst med reparation och underhåll av skolans maskiner. Mikael är uppvuxen i en av granngårdarna till skolan. Han har alltid haft stort intresse för både maskin och skog. Tidigare arbetade han som reparatör och resemontör på Lantmännen Maskin i 35 år. 

Ola Forsén

Ola Forsén
Ola arbetar som instruktör och traktorförare.