Presentation av personalen inom lantbruk

Lärarna och instruktörerna inom Tenhults naturbruksgymnasiums lantbruksinriktning har stor kunskap och erfarenhet inom lantbrukets olika områden, bland annat inom maskinteknik, odlingsteknik, mjölkproduktion och djurskötsel.

Våra lärare och instruktörer inom lantbruksutbildningen

Tony Ljungqvist   

Driftledare Tony Ljungqvist
Tony arbetar som driftledare inom lantbruk. Han är också arbetsledare för övriga instruktörer på Tenhults naturbruksgymnasium. 

Sara Hjelte

Sara Hjelte
Sara är yrkeslärare och utbildad husdjursagronom. På Tenhults naturbruksgymnasium undervisar hon i bland annat lantbruksdjur. Tidigare arbetade Sara som produktionsrådgivare åt mjölk- och köttproducenter och sina gymnasieår gick hon på vår systerskola Stora Segerstad naturbrukscentrum.  

Anders Axelsson

Anders Axelsson
Anders är lantmästare med gymnasielärarexamen. Sedan 1997 undervisar han i teknik, odling, arbetsmiljö. Dessförinnan arbetade han med mjölk, svin- och spannmålsproduktion Anders har även arbetat vid Statens utsädeskontroll.

Bengt Regné

Bengt Regné
Bengt arbetar som maskinlärare och undervisar i lantbruks teknik, maskiner och traktorer. Bengt är lantmästare och gymnasielärare med inriktning naturbruk och certifierad utfärdare av utbildningsbevis för hjullastare. Tidigare arbetade han som försökstekniker på JTI, Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik. Han har också arbetat på större lantbruk, bland annat i Kalifornien. Idag varvar han sin tjänst som lärare med politiska uppdrag i kommunen.

Tomas Gunnarsson

Tomas Gunnarsson
Tomas undervisar i lantbruksmaskin, reparationsteknik och hjullastare. Övrig tid driver han eget lantbruk med mjölk- och köttproduktion samt lite entreprenadverksamhet och skogsbruk. Tomas har ett förflutet som elev på Tenhults naturbruksgymnasium. Därefter vidareutbildade han sig och har, vid sidan om sitt egna lantbruk, bland annat arbetat som instruktör vid vår systerskola Stora Segerstad naturbrukscentrum.

Julia Karlsson

Julia Karlsson
Julia är yrkeslärare och undervisar bland annat i kursen motor- och röjmotorsåg. Hon arbetar också som mentor åt yrkesintroduktionseleverna inriktning lantbruk. Vid sidan om sitt arbete på skolan driver Julia eget företag inom grönsaksodling och trädgårdstjänster. 

Carina Fisherström

Carina Fischerström
Carina arbetar som instruktör och djurskötare i Klevarp, skolans mjölkproduktionsanläggning. Hon har själv varit elev på Tenhults naturbruksgymnasium. 

Anna Borefur (föräldraledig)

Anna Borefur
Anna arbetar som instruktör och djurskötare vid skolans mjölkproduktionsanläggning i Klevarp. Även Anna har pluggat naturbruk på Tenhults naturbruksgymnasiet fast inriktning häst. 

Lars-Göran "L-G" Fritzon

L-G arbetar som instruktör och djurskötare vid skolans mjölkproduktionsanläggning i Klevarp.

Andreas Gustavsson

Andreas Gustavsson
Andreas arbetar som växtodlingsinstruktör. Han har också ett förflutet som elev på Tenhults naturbruksgymnasium.

Sven Isaksson 
Sven Isaksson
Sven arbetar som instruktör och reparatör.

Mikael Petersson

Mikael Petersson
Mikael arbetar som instruktör och traktorförare samt hjälper Sven med reparationer och underhåll av maskiner. Mikael är uppvuxen på en granngård till skolan och har alltid haft stort intresse för både maskin och skog. Han har tidigare arbetat som reparatör och resemontör på Lantmännen Maskin i 35 år. 

Ola Forsén

Ola Forsén
Ola arbetar som instruktör och traktorförare. 

 

Dennis Johansson

Dennis Johansson
Dennis undervisar våra gymnasie- och vuxenelever i kursen motor- och röjmotorsåg och till vardags driver han eget företag inom fastighetsservice.