Presentation av personalen inom lantbruk

Lärarna och instruktörerna inom Tenhults naturbruksgymnasiums lantbruksinriktning har stor kunskap och erfarenhet inom lantbrukets olika områden, bland annat inom maskinteknik, odlingsteknik, mjölkproduktion och djurskötsel.

Våra lärare och instruktörer inom lantbruksutbildningen

Tony Ljungqvist


Tony arbetar som driftledare inom lantbruk. 

Anders Axelsson


Anders är lantmästare med gymnasielärarexamen. Sedan 1997 undervisar han i teknik, odling, arbetsmiljö. Dessförinnan arbetade han med mjölk, svin- och spannmåls-produktion Anders har även arbetat vid Statens Utsädes Kontroll.

Bengt Regné


Bengt arbetar som maskinlärare och undervisar i lantbruks teknik, maskiner och traktorer. Bengt är lantmästare och gymnasielärare med inriktning naturbruk och certifierad utfärdare av utbildningsbevis för hjullastare. Tidigare arbetade han som försökstekniker på JTI, Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik. Han har också arbetat på större lantbruk, bland annat i Kalifornien.

Carina Fisherström


Carina arbetar som instruktör och djurskötare i Klevarp, skolans mjölkproduktionsanläggning. Hon har själv varit elev på Tenhults naturbruksgymnasium. 

Andreas Gustavsson 

Andreas arbetar som växtodlingsinstruktör. Han har också ett förflutet som elev på Tenhults naturbruksgymnasium

Sven Isaksson


Sven arbetar som reparatör.

Ola Forsén


Ola är traktorförare och instruktör.