Presentation av personalen inom lantbruk

Lärarna och instruktörerna inom Tenhults naturbruksgymnasiums lantbruksinriktning har stor kunskap och erfarenhet inom lantbrukets olika områden, bland annat inom maskinteknik, odlingsteknik, mjölkproduktion och djurskötsel.

Våra lärare och instruktörer inom lantbruksutbildningen

Tony Ljungqvist   


Tony arbetar som driftledare inom lantbruk. Han är också arbetsledare för övriga instruktörer på Tenhults naturbruksgymnasium. 

Sara Hjelte


Sara är yrkeslärare och utbildad husdjursagronom. På Tenhults naturbruksgymnasium undervisar hon i bland annat lantbruksdjur. Tidigare arbetade Sara som produktionsrådgivare åt mjölk- och köttproducenter och sina gymnasieår gick hon på vår systerskola Stora Segerstad naturbrukscentrum.  

Anders Axelsson


Anders är lantmästare med gymnasielärarexamen. Sedan 1997 undervisar han i teknik, odling, arbetsmiljö. Dessförinnan arbetade han med mjölk, svin- och spannmålsproduktion Anders har även arbetat vid Statens utsädeskontroll.

Bengt Regné


Bengt arbetar som maskinlärare och undervisar i lantbruks teknik, maskiner och traktorer. Bengt är lantmästare och gymnasielärare med inriktning naturbruk och certifierad utfärdare av utbildningsbevis för hjullastare. Tidigare arbetade han som försökstekniker på JTI, Institutet för Jordbruks- och Miljöteknik. Han har också arbetat på större lantbruk, bland annat i Kalifornien. Idag varvar han sin tjänst som lärare med politiska uppdrag i kommunen.

Tomas Gunnarsson


Tomas undervisar i lantbruksmaskin, reparationsteknik och hjullastare. Övrig tid driver han eget lantbruk med mjölk- och köttproduktion samt lite entreprenadverksamhet och skogsbruk. Tomas har ett förflutet som elev på Tenhults naturbruksgymnasium. Därefter vidareutbildade han sig och har, vid sidan om sitt egna lantbruk, bland annat arbetat som instruktör vid vår systerskola Stora Segerstad naturbrukscentrum.

Julia Karlsson


Julia är yrkeslärare och undervisar bland annat i kursen motor- och röjmotorsåg. Hon arbetar också som mentor åt yrkesintroduktionseleverna inriktning lantbruk. Vid sidan om sitt arbete på skolan driver Julia eget företag inom grönsaksodling och trädgårdstjänster. 

Carina Fisherström


Carina arbetar som instruktör och djurskötare i Klevarp, skolans mjölkproduktionsanläggning. Hon har själv varit elev på Tenhults naturbruksgymnasium. 

Anna Borefur (föräldraledig)


Anna arbetar som instruktör och djurskötare vid skolans mjölkproduktionsanläggning i Klevarp. Även Anna har pluggat naturbruk på Tenhults naturbruksgymnasiet fast inriktning häst. 

Oliver Gustavsson (vikarierar för Anna Borefur)


Oliver vikarierar för Anna Borefur och arbetar idag som instruktör och djurskötare vid skolans mjölkproduktionsanläggning i Klevarp. Oliver pluggade tidigare lantbruk på Tenhults naturbruksgymnasium och ända sedan studenten 2017 har han arbetat inom lantbruk på olika gårdar.   

Lars-Göran "L-G" Fritzon

L-G arbetar som instruktör och djurskötare vid skolans mjölkproduktionsanläggning i Klevarp.

Andreas Gustavsson


Andreas arbetar som växtodlingsinstruktör. Han har också ett förflutet som elev på Tenhults naturbruksgymnasium.

Sven Isaksson 

Sven arbetar som instruktör och reparatör.

Mikael Petersson


Mikael arbetar som instruktör och traktorförare samt hjälper Sven med reparationer och underhåll av maskiner. Mikael är uppvuxen på en granngård till skolan och har alltid haft stort intresse för både maskin och skog. Han har tidigare arbetat som reparatör och resemontör på Lantmännen Maskin i 35 år. 

Ola Forsén


Ola arbetar som instruktör och traktorförare. 

 

Dennis Johansson


Dennis undervisar våra gymnasie- och vuxenelever i kursen motor- och röjmotorsåg och till vardags driver han eget företag inom fastighetsservice.  

 

Sara Nors


Sara arbetar som resursperson elever i behov av särskilt stöd. Sara är utbildad behandlingspedagog och har de senast åren arbetat som ridlärare på Vissmålen Ridklubb.