Lyssna

Varje sida på webbplatsen du besöker erbjuder en lyssnafunktion som kan läsa upp texten på sidan åt dig om du så önskar.

Webbplatsen använder leverantören ReadSpeaker för vår lyssnafunktion.

Så fungerar det

När du klickar på lyssna-knappen på respektive sida öppnas en spelare som direkt börjar läsa texten på sidan. Texten som läses markeras samtidigt på skärmen, vilket gör det lättare att följa med i texten.

Spelarens inställningsmeny gör det möjligt för dig att anpassa hur uppläsningen ska fungera. Du kan ställa in talhastighet och om den synkroniserade markeringen ska ske på ord- och/eller meningsnivå.

Du kan själv välja vilken del av texten som ska läsas genom att markera den och klicka på lyssnaknappen som visas intill markeringen. Du kan också ställa in att sidan skrollar automatiskt så att texten som läses är synlig hela tiden.