Yrkesintroduktion Trädgård

En elev som böjer sig över en orange blomsterrabatt.

Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion riktar sig till dig som saknar godkänt betyg i något eller några ämnen för att nå behörighet till exempelvis Naturbruksprogrammet eller Programinriktat. På Tenhults naturbruksgymnasium erbjuder vi endast yrkesintroduktion mot Gröna näringar/Trädgård.

Yrkesintroduktion Gröna näringar/Trädgård är en praktisk, kreativ och spännande utbildning som förbereder dig för arbete inom branschen direkt efter gymnasiet. 

Inom yrkesintroduktion går du i en mindre grupp där du får vara med från frö till färdiga anläggningsprojekt och lära dig planera, designa, odla, beskära, anlägga och sköta trädgårdar och andra gröna miljöer.

Stor del av lärandet är praktiskt, men det varvas också med en del teori. Bland annat ingår uppdrivning av växter, grönsaksodling, vård och beskärning av buskar och träd, anläggning av hårdgjorda ytor samt användning och körning av olika typer av trädgårdsmaskiner på ett säkert och effektivt sätt.

Fokus ligger framförallt på att du ska utveckla ditt yrkesmässiga kunnande, men även svenska, matematik och engelska på grundskolenivå och/eller gymnasienivå ingår i utbildningen.

Anläggning, design och självhushållning

Utbildningen bygger på tre spår – anläggning, design och självhushållning. Under första året provar du på alla spår och från år 2 väljer du det spår du önskar fördjupa dig i.

Anläggning

Anläggningsspåret vänder sig till dig som är praktiskt lagd och som tycker om att arbeta fysiskt. I detta spår lär du dig framförallt att arbeta med hårdgjorda ytor i olika miljöer till exempel stenläggning.

Design

Designspåret vänder sig till dig som tycker om att rita och skapa. I detta spår fördjupar du dig i färg och form och du lär dig att arbeta med olika växter och platser för att kunna skapa gröna attraktiva miljöer. Delar av lärandet innebär också planering och design av trädgårdar som du presenterar digitalt.

Självhushållning

Självhushållningsspåret vänder sig till dig som är intresserad av hållbarhet och odling. I detta spår lär du dig bland annat hur du odlar ätbara växter samt hur du tar hand om och tar till vara på olika resurser som finns i din närmiljö. Du får också möjlighet att lära dig lite mer om biodling.

Arbetsplatsförlagt lärande APL 

Stora delar av utbildningen utgörs av APL (eller praktik), men dess omfattning varierar beroende på vilket spår du väljer att fördjupa dig mot.

För att du ska känna dig trygg inför din praktik kommer vi redan under första terminen att påbörja förberedelsearbetet. Bland annat åker vi iväg på en hel del studiebesök och workshops. Vi samtalar också mycket om hur det kan vara när du som elev kommer ut till en arbetsplats och vad som förväntas av dig.

Framtiden

Syftet med utbildningen är att öka din förmåga och yrkesmässiga kunskap inom trädgårdsbranschen. Kanske kommer du i framtiden att arbeta på en plantskola, parkförvaltning, kyrkogård eller fastighetsbolag? Eller om du väljer att fördjupa dig mot anläggning kanske du kommer att kunna söka anställning på ett skötsel-/anläggningsföretag? Eller om du gillar skapande, färg och form kanske du väljer att starta eget företag med fokus på exempelvis grön design. Lockas du istället av att ge dig ut i världen kanske arbete på en botanisk trädgård eller fruktodling passar dig? Hur dina tankar än går ger vi dig förutsättningarna för att lyckas!

Kanske vet du inte än att du har gröna fingrar? Kanske har du målat naturbilder eller trädgårdar sedan barnsben? Nu har du chansen att ge dig själv och din estetiska förmåga en ärlig chans till ett yrke som är lätt att älska och en bransch där företagen alltid söker efter nya, duktiga talanger.

Välkommen till oss, din språngbräda till ett omväxlande arbete inom de gröna näringarna!

Behörighetskrav till Yrkesintroduktion (IMYNB)

Till Yrkesintroduktion finns inga minimikrav för behörighet, men antagningen baseras på ditt meritvärde (betygspoäng).

Ansökan

Välj Introduktionsprogram, sedan Yrkesintroduktion (IMYNB) på Tenhults naturbruksgymnasium.