Riddersbergs ridhuskalender

Här kan du se vilka dagar och tider som ridhuset på Tenhults naturbruksgymnasium är bokat. Ta alltid för vana att gå in på denna sida och titta i kalendern för att se senaste nytt!

Skolans tider

Måndagar–torsdagar klockan 07.00–16.00 och fredagar klockan 07.00–14.00 samt helger klockan 07.00–08.00 disponerar Tenhults naturbruksgymnasium hela ridhuset och därefter brukar det vara ledigt för de som har ridhuskort. 

Parkeringen

Då vi byggt nya rasthagar på delar av ridhusparkeringen har det blivit svårare att vända bilar med släp. Vi är därför tacksamma om alla besökare parkerar snett in mot ridhusväggen så att de som har släp enklare kan backa ut och sedan köra vägen förbi stallet när de åker därifrån.

Ingen snöröjning under helger och lov

Skolan ombesörjer inte längre skottning av hästanläggningen Riddersberg under helger och lov.

Ridhuskalendern

I kalendern nedan hittar du de senaste uppdateringarna gällande övriga tider och aktiviteter i ridhuset.