Riddersbergs ridhuskalender

Här kan du se vilka dagar och tider som ridhuset på Tenhults naturbruksgymnasium är bokat.

Klockan 07.00–16.00 disponerar Tenhults naturbruksgymnasium hela ridhuset och därefter brukar det vara ledigt för de som har ridhuskort. 
Mer information om Riddersbergs ridhus, om avgifter för ridhuskort eller kostnad för att hyra hela eller delar av ridhuset.

Begränsad tillgänglighet till ridhuset under 2018/2019

TROTS TIDIGARE BESKED KOMMER RIDHUSET ATT FORTSÄTTA VARA ÖPPET FÖR DIG MED ANLÄGGNINGSKORT FRAM TILL NYTT BESKED KOMMER! 

Kolla alltid ridhuskalendern för besked om annan aktivitet eller tillfällig stängning!

I väntan på ny upphandling för rivning och bygge av stallet på hästanläggningen Riddersberg kommer vi tillsvidare att endast genomföra mindre förändringar vad gäller belysning i ridhuset samt vatten och elarbeten. Meddelanden om tillfällig stängning på grund av arbeten kommer att anges i Riddersberg ridhuskalender!

Detta innebär att personer med anläggningskort är välkomna att fortsätta utnyttja ridhuset fram till dess att nytt besked kommer. Kolla alltid efter senaste informationen i Riddersbergs ridhuskalender nedan: