Temadagar för högstadieklasser

Tenhults naturbruksgymnasium erbjuder kostnadsfria temadagar där klasser får möjlighet att uppleva naturbruk på riktigt.

Se, känn och upplev 

Vi tror mycket på att koppla ihop teori med praktik och erbjuder dig som lärare att förlägga en undervisningsdag hos oss. Förslagsvis i något ämne som ligger nära naturbruk som till exempel etologi, biologi, teknik eller elevens val.  

Kontakta oss för mer information!