Lantbruksanläggningen

Vy över Klevarp, Tenhults naturbruksgymnasiums mjölkproduktionsanläggning.
Foto: Hushållningssällskapet Jönköping
Vy över Klevarp, Tenhults naturbruksgymnasiums mjölkproduktionsanläggning.Vy över Klevarp, Tenhults naturbruksgymnasiums mjölkproduktionsanläggning.Klevarp, Tenhults naturbruksgymnasiums mjölkproduktionsanläggningVy över Klevarp, Tenhults naturbruksgymnasiums mjölkproduktionsanläggning.

Inom lantbruksinriktningen på Tenhults naturbruksgymnasium finns bland annat en välutrustad maskinpark med allt som krävs för att driva ett modernt ekologiskt lantbruk, en mjölkproduktionsanläggning med lösdriftstallar för kor och ungdjur samt maskincentrum med verkstad för att underhålla och reparera alla maskiner.

Lantbruksutbildningen bedrivs på stora arealer och i välutrustade undervisningslokaler. Den totala lantbruksarealen omfattar cirka 360 hektar.  

Snabbfakta

 • ca 302 hektar åker- och betesmark
 • ca 100 hektar skog
 • 18 traktorer, från 50–200 hk
 • 1 lastmaskin
 • 1 teleskoplastare
 • 2 skördetröskor
 • minigrävare
 • andra maskiner och redskap
 • verkstad
 • modern spannmålstork
 • ca 70 mjölkkor
 • ca 130 rekryteringsdjur och stutar till slakt

Ekologiskt lantbruk

På Tenhults naturbruksgymnasium tänker vi på miljön och arbetar för hållbar utveckling. Sedan slutet av 90-talet bedriver vi ekologiskt lantbruk och anläggningen är certifierad enligt KRAV. Genom undervisningen lär sig våra elever både om ekologiskt och konventionellt lantbruk. 

Maskincentrum

På maskincentrum lär sig eleverna att serva och underhålla alla maskiner. Här finns verkstad, maskinhall, smedja, svets, snickeri, tvätthall, skogslokal, lektionssalar och lärarrum. Både elever och personal brukar vara här och meka även på fritiden. 

Klevarp

Klevarp är namnet på skolans mjölkproduktionsanläggning. Här finns ett modernt lösdriftsstall med mjölkgrop, ett ungdjursstall samt anläggning för hö- och spannmålstorkning och foderberedning. I anslutning till kostallet finns en modern undervisningssal utrustad med datorer och ett panorama fönster med utsikt över lösdriften och mjölkgropen för att eleverna ska kunna studera kossorna och verksamheten på nära håll. Skolan har valt att säga nej till mjölkrobot då vi tycker att det är viktigt att eleverna lär sig att mjölka samt lär sig att läsa av djuren och deras individuella behov.

Transport till och från Klevarp

Klevarp ligger cirka tre kilometer från skolan. Hit skjutsas eleverna i skolans minibussar.