Lärare Gymnasiegemensamma ämnen

Kontaktinformation och presentation av lärarna inom gymnasiegemensamma ämnen. Telefonnumren som anges går till respektive lärarrum som delas av flera lärare. Det kan vara svårt att nå lärarna på telefon när de har lektion.

Presentation av GG-lärarna 

Kjell Aronsson 

Kjell Aronsson
Legitimerad lärare 
Telefon 010-242 68 17
kjell.aronsson@rjl.se  
Kjell undervisar i ämnena biologi, naturkunskap och kemi. Tidigare undervisade han även i växtodling. Kjell är utbildad agronom med inriktning växtodling och miljö. Vid sidan om lärarjobbet ansvarar han också för skolans schemaläggning.

Anna-Karin Bjermqvist 

Anna-Karin Bjermqvist
Legitimerad lärare 
Telefon 010-242 68 05 
Mobiltelefon 070-429 05 13 
anna-karin.bjermqvist@rjl.se  
Anna-Karin är lärare i svenska samt i idrott och hälsa. Hos oss undervisar hon framförallt i kursen Idrott och hälsa 1. Allt sedan år 2000 har Anna-Karin arbetat som lärare i både grundskola och gymnasium. Innan hon började på Tenhults naturbruksgymnasium 2013 jobbade hon på Brinellgymnasiet i Nässjö. 

Ann-Charlotte "Lotta" Blomqvist

Ann-Charlotte Blomqvist
Legitimerad lärare 
Telefon 010-242 68 15 
ann-charlotte.blomqvist@rjl.se  
Lotta undervisar i svenska och religion. Hon har själv varit elev på Tenhults naturbruksgymnasium och läste då jordbrukslinjen, som det hette på den tiden. Efter 25 år som mjölkbonde utbildade hon sig till lärare och kombinerar nu sitt lärarjobb med köttdjursproduktion hemma på gården.  

Angelica Randevik 

Angelica Randevik
Legitimerad lärare
Telefon 010-242 68 06
angelica.randevik@rjl.se  
Angelica undervisar i historia och religion, men är även legitimerad lärare i geografi samt utbildad skolambassadör för EU. Hon har tidigare arbetat som lärare på både mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet i Jönköping med omnejd.

Niklas Bengtsson 


Legitimerad lärare
Mobil  
niklas.a.bengtsson@rjl.se 

Niklas är lärare i matematik och fysik. 

Mikaela Gustavsson


Legitimerad lärare 
mikaela.gustavsson@rjl.se 
Mikaea är legitimerad lärare och undervisar i matematik. 

Per Svensson

Per Svensson
Legitimerad lärare 
Telefon 010-242 68 09
per.a.svensson@rjl.se 
Per är legitimerad gymnasielärare och undervisar i engelska och finsnickeri. 

Jockum Boklund 

Jockum Boklund
Legitimerad lärare 
Telefon 010-242 68 09
jockum.boklund@rjl.se 
Jockum är lärare i företagsekonomi och entreprenörskap.

Henrik Wallin 

Henrik Wallin
Legitimerad lärare 
Telefon 010-242 68 06
henrik.wallin@rjl.se   
Henrik är legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap, religion och psykologi. På Tenhults naturbruksgymnasium har han varit sedan 2008. Hos oss undervisar han i samhällskunskap och religion, men arbetar även som förstelärare med skolans iPads samt administrerar lärplattformen Vklass. Henrik är fackligt ombud för lärarförbundet och har bland annat medverkat i gymnasieutredningen. Han är engagerad i Raoul Wallenberg Academy som arbetar med civilkurage och självledarskap. På fritiden är han dessutom läromedelsgranskare. 

Agnes Landström 

Agnes Landström
Legitimerad lärare
Mobil 070-438 97 37 
agnes.landstrom@rjl.se
Agnes arbetar främst som lärare vid gymnasiesärskolan där hon undervisar i matematik, digital kompetens och biologi, men hon undervisar också i matematik vid gymnasieskolan.