Läsårstider

Läsårstider för Tenhults naturbruksgymnasium samt lov och studiedagar.

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023

2023-08-21 – 2023-12-21

Vårterminen 2024

2024-01-08 – 2024-06-14

Student: 14 juni 2024.

Lovdagar 2023/2024
Studiedag  9 oktober, 2023
Studiedag 27 oktober, 2023
Höstlov Vecka 44, 2023
Studiedag 24 november, 2023
Studiedag 29 januari, 2024
Sportlov Vecka 7, 2024
Påsklov Vecka 14, 2024
Helgdag 1 maj, 2024
Helgdag 9 maj, 2024
Lovdag 10 maj, 2024
Helgdag  6 juni, 2024

Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024

2024-08-19 – 2024-12-20 

Skolstart åk 1: måndag 19 augusti

Skolstart övriga årskurser: tisdag 20 augusti

Observera att åk 3 inleder höstterminen med APL måndag 19 augsti om inget annat är överenskommet. 

Vårterminen 2025

2025-01-07 – 2025-06-13

Student: 13 juni 2025.

Lovdagar 2024/2025
Studiedag  14 oktober, 2024
Höstlov Vecka 44, 2024
Studiedag 22 november, 2024
Sportlov Vecka 7, 2025
Påsklov Vecka 14, 2025
Studiedagar 22 april, 2025
Studiedagar 23 april, 2025
Helgdag 1 maj, 2025
Lovdag 2 maj, 2025
Helgdag 29 maj, 2025
Lovdag  30 maj, 2025
Helgdag  6 juni, 2025