Läsårstider

Läsårstider för Tenhults naturbruksgymnasium samt lov och studiedagar.

Höstterminen 2021

2021-08-23 – 2021-12-21 

Vårterminen 2022

2022-01-10 – 2022-06-17

Lovdagar 
Höstlov Vecka 44, 2021
Sportlov Vecka 7, 2022
Påsklov Vecka 15, 2022
Lovdag 27 maj, 2022
Studiedagar (preliminära datum)
 17 september, 2021
 15 oktober, 2021
 22 november, 2021
 4 mars, 2022
 9 maj, 2021