Läsårstider

Läsårstider för Tenhults naturbruksgymnasium samt lov och studiedagar.

Höstterminen 2022

2022-08-22 – 2022-12-22 

Vårterminen 2023

2023-01-09 – 2023-06-16

Lovdagar 2022/2023
Höstlov Vecka 44, 2022
Sportlov Vecka 7, 2023
Påsklov Vecka 14, 2023
   
Studiedagar 2022/2023
19 maj, 2022
28 oktober, 2022
6 mars, 2023
7 mars, 2023
5 juni, 2023