Kök och städ

Telefon till köket i huvudbyggnaden 
010-242 68 13

Telefon till köket, Riddersberg hästanläggning 
070-429 05 07 

Helen Johansson
helen.b.johansson@rjl.se

Anneli Karlsson
anneli.karlsson@rjl.se 

Monica Vilhelmsson
monica.vilhelmsson@rjls.se

Roza Varju
roza.jancsovicsne.varju@rjl.se

Carin Pålsson

Yvonne Erlandsson
yvonne.erlandsson@rjl.se

Annelie Leibäck
Köket i Riddersberg 070-429 05 07
annelie.leiback@rjl.se