Kök och städ

Telefon till köket i huvudbyggnaden 
010-242 68 13

Telefon till köket, Riddersberg hästanläggning 
070-429 05 07 

Helen Johansson
helen.b.johansson@rjl.se

Inga-Lill Öman 
inga-lill.oman@rjl.se

Monica Vilhelmsson
monica.vilhelmsson@rjls.se

Eva Brunell

Carin Pålsson 
carin.palsson@rjl.se

Yvonne Erlandsson
yvonne.erlandsson@rjl.se

Anneli Karlsson
anneli.karlsson@rjl.se 

Andreas Göransson
andras.goransson@rjl.se

Annelie Leibäck
Köket i Riddersberg 070-429 05 07
annelie.leiback@rjl.se