Anpassad gymnasieskola Skog, mark och djur

Elev i traktor.
Foto: Smålandsbilder

Skog, mark och djur heter programmet för den anpassade gymnasieskolan (tidigare gymnasiesärskolan) på Tenhults naturbruksgymnasium. Det är ett fyraårigt program som vänder sig till dig som vill arbeta inom lantbruk, trädgård, häst eller djurvård.

Om du är praktiskt lagd och vill gå en anpassad och yrkesinriktad utbildning mot naturbruk är Skog, mark och djur utbildningen för dig!

Inom den anpassade gymnasieskolan arbetar vi mer individanpassat, i mindre grupper och i ett långsammare tempo. Du tränas i att arbeta både självständigt och i grupp, samt att ta ansvar och egna initiativ.

Programmet för Skog, mark och djur

Programmet för Skog, mark och djur (SMD) består av olika kurser som totalt omfattar 2 500 poäng. Här ingår anpassade gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupningskurser, individuella val och gymnasiearbete. 

På Tenhults naturbruksgymnasium kan du välja mellan fyra olika programfördjupningar. Under första läsåret läser alla elever tillsammans. Alla elever provar också på de olika programfördjupningarna som vi erbjuder. Därefter väljer varje elev en av  följande programfördjupning utifrån sitt eget intresse.

Valbara programfördjupningar

Hästhållning 

På skolans hästanläggning finns välutbildade rid- och travhästar. Här lär du dig mer om hästskötsel och om hästars utrustning och vistelsemiljö samt om ridning och körning.

Djurvård

På skolans djurvårdsanläggning bor många olika djurslag; gnagare, kaniner, burfåglar, fiskar, reptiler, amfibier, leddjur och getter. Här lär du dig bland annat om olika djurs behov, hur de ska skötas, deras utrustning och vistelsemiljö.

Trädgård och utemiljö 

I skolans trädgård finns en mix av växthusodling, frilandsodling, köksträdgård, fruktträd, trädgård- och markanläggning. Inom trädgård och utemiljö lär du dig bland annat att odla grönsaker, driva upp blommor, beskära träd och arbeta med trädgårdsanläggning.

Lantbruk, djur och maskin

Inom lantbruk finns en mjölkproduktionsanläggning med lösdriftstallar för kor och ungdjur samt tillgång till en fårbesättning. Här finns också en välutrustad maskinpark med allt som krävs för att driva ett modernt lantbruk samt maskincentrum med verkstad för underhåll och reparation av olika maskiner. Inom denna fördjupning lär du dig bland annat att ta hand om djuren och köra traktor.  

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Under din utbildning får du även göra minst 22 veckors APL som har anknytning till din programfördjupning. Genom din APL får du god inblick i hur det är att arbeta på en arbetsplats och du lär dig mycket nytt. Dessa nya erfarenheter har du sedan stor nytta av i framtiden.

Du kan själv välja om du vill göra din APL på en egen arbetsplats. Men du har också möjlighet att göra din APL i grupp, tillsammans med andra klasskamrater. En APL-resurs följer då med från skolan och ni gör er praktik på en arbetsplats som skolan har ett väl fungerande samarbete med.

Vår studie- och yrkesvägledare (syv) hjälper dig i dina val av APL-plats utifrån dina önskemål och din förmåga, samt stöttar dig i kontakter med Arbetsförmedling och Daglig verksamhet.

Exempel på APL-platser

  • Lantbruk
  • Ridskola
  • Handelsträdgård
  • Vaktmästeri/bostadsbolag
  • Anläggningsfirma
  • Kyrkogård
  • Hunddagis
  • Djuraffär

Boende

För dig som har lång eller krånglig resväg till och från skolan finns möjlighet att hyra ett rum på skolans internat under veckorna. Du bor då i ett eget rum i ett hus som du delar med upp till sju andra elever. 

Skolan erbjuder inget LSS-boende. Elever som är i behov av boendestöd ansöker om detta via sin hemkommun.

Mer information om skolans internat.

Framtiden

För elever som har gått programmet för Skog, mark och djur på Tenhults naturbruksgymnasium, ser framtidsutsikterna goda ut.  I samarbete med arbetsförmedlingen hjälper vi dig att slussas vidare ut i arbetslivet.

Vem riktar sig anpassad gymnasieskola till?

Den anpassade gymnasieutbildningen riktar sig till dig som har slutat grundskolan eller den anpassade grundskolan, och som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller en hjärnskada.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven tillhör målgruppen eller inte.

Mer information om Anpassad Gymnasieskola på Skolverkets webbplats. (Extern länk)