Vaktmästare/fastigheter

Kontaktuppgifter till fastighetstekniker och vaktmästare vid Tenhults naturbruksgymnasium.

Skolans fastigheter förvaltas av Regionfastigheter, medan den löpande skötseln görs av skolans fastighetstekniker och vaktmästare.

Fastighetstekniker

Johan Göransson
Mobiltelefon 0704-29 05 01
johan.goransson@rjl.se

Vaktmästare

Rickard Svensson
Mobiltelefon 0704-29 05 04
rickard.svensson@rjl.se