Lärare och instruktörer Djurvård

Djurvårdslärarna nås via den gemensamma telefonen i lärarrummet. Dessutom har djurvården en egen mobiltelefon som någon av instruktörerna brukar bära med sig. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Inger Wickman  
Legitimerad yrkeslärare 
010-242 68 19 
inger.wickman@rjl.se

Veronica Turesson (föräldraledig)
Legitimerad yrkeslärare
010-242 68 19
veronica.turesson@rjl.se

Erica Högström Tagesson 
Yrkeslärare 
010-242 68 76
erica.hogstrom.tagesson@rjl.se

Annelie Isaksson
Yrkeslärare
010-242 68 76
annelie.isaksson@rjl.se 

Nina Folkelid 
Yrkeslärare 
010-242 68 76

nina.folkelid@rjl.se

Johan Holmström 
Yrkeslärare 
010-242 68 19
johan.holmstrom@rjl.se

Sofia Edlund 
Instruktör
010-242 68 76
sofia.edlund@rjl.se

Cristiane Speziali Menegazzi
Instruktör
010-242 68 76
cristiane.speziali.menegazzi@rjl.se

Fredrika Sjölander
Elevassistent
fredrika.sjolander@rjl.se

Frida Udd  
Resursperson
frida.udd@rjl.se

Christos Stefanidis (sjukskriven)
Vaktmästare djurvården
076-250 90 91
christos.stefanidis@rjl.se

Sofie Haage (vikarierar för Christos tillsvidare) 
Vaktmästare djurvården
070-369 28 91