Presentation av personalen inom djurvård

Lärarna och instruktörerna inom djurvård på Tenhults naturbruksgymnasiums har stor kunskap och erfarenhet av olika djurarter, djurskötsel, etologi, anatomi, biologi, djursjukvård, uppfödning, lagar och bestämmelser med mera.

Djurvårdslärare och instruktörer 

Veronica Turesson 


Legitimerad gymnasielärare i biologi och yrkeslärare inom djurvård. Veronica undervisar i de flesta djurvårdskurser i allt från sällskapsdjur till djurens biologi. Hon har en biologexamen med huvudfokus på etologi och djurskydd, men har även läst många kurser i ekologi. Djurintresset har alltid funnits och att jobba med djur har varit drömmen sedan barnsben. Hon har tidigare jobbat både i djurpark, som zoolog och som djurvårdslärare på andra gymnasieskolor. 

Inger Wickman  


Legitimerad yrkeslärare inom djurvård. 
Inger arbetar som djurvårdslärare och undervisar främst i kurser inom djursjukvård. Hon är legitimerad djursjuksköterska och har arbetat på Skara djursjukhus med smådjur och stordjur i många år. Hästar är ett stort intresse som bl.a. resulterat i tidigare arbete på fälttävlansgymnasiet, stuteri och i travstall. Inger har även lång erfarenhet av lantbruk både med egen gård och som avbytare.

Erica Högström Tagesson


Yrkeslärare och förman vid skolans djurvårdsanläggning. 
Erica under visar främst i kurser om sällskapsdjur och djurparksdjur. Hon är också ansvarig för själva anläggningen och djuren på Djurvårdens Minizoo. Redan på gymnasiet läste Erica djurvård och fortsatte sedan att läsa vid Etologi och djurskyddsprogrammet. Hon har arbetat i både djurpark och på veterinärklinik. Under hela uppväxten har hästar och ridning varit Ericas största intresse.

Annelie Isaksson


Yrkeslärare inom djurvård.
Annelie är yrkeslärare i djurvård och undervisar främst i kurser om hund. Hon är också ansvarig för APL, arbetsplats förlagt lärande för djurvårdseleverna, och för hundstallet. Hon har tränat och tävlat med hundar sedan 12-årsåldern, är uppfödare och har utbildningar i hundraskunskap för alla som arbetar yrkesmässigt med olika hundtyper. Annelie är också medförfattare till boken Din Hund.

Sofia Edlund (föräldraledig) 


Djurvårdsinstruktör
Sofia arbetar som instruktör och djurvårdare på skolans djurvårdsanläggning.

Cristiane "Cris" Speziali Menegazzi


Djurvårdsinstruktör
cristiane.speziali.menegazzi@rjl.se  
Cristiane arbetar som djurvårdsinstruktör. I grunden är hon biolog med pedagogisk inriktning och har en magisterexamen i utbildningsvetenskap. Tidigare arbetade hon i Brasilien på Belo Horizontes djurpark och ekologiska park i 20 år, främst inom miljöutbildning och frågor rörande non-formal education. Vid sidan om jobbet läser hon på distans vid Göteborgs Universitet för att komplettera sin utbildning och få svensk lärarlegitimation i naturkunskap och biologi. 

Frida Udd  

Resursperson
Frida arbetar arbetar med elever i behov av särskilt stöd. 

Christos Stefanidis


Vaktmästare vid djurvårdsanläggning
076-250 90 91 
christos.stefanidis@rjl.se 
I dag arbetar Christos som vaktmästare vid skolans djurvårdsanläggning. Han har också svensk legitimation för undervisning i idrott och hälsa på grund- och gymnasieskola. Han har själv varit elitgymnast i Grekland där han tillhörde toppnivån inom artistisk gymnastik (AG). Därefter arbetade han i flera år som som bland annat tränare i gymnastik och simhopp i Sverige.