Fritid och internat

Fritidspersonalen på Tenhults naturbruksgymnasium.
Vi som arbetar som fritidsassistenter på Tenhults naturbruksgymnasium, från vänster Cris, Fidde och Mia.

Fritidspersonalen på Tenhults naturbruksgymnasium ansvarar för skolans internat och finns till för alla elever som bor där. De har sitt kontor i fritidslokalen.

Kontakt

Fritidspersonalen når du säkrast på eftermiddagar och kvällar. 

FRITIDSPERSONALEN
Maria "Mia" Pakkanen
Mobil 070-429 05 15
maria.pakkanen@rjl.se


Karin Klint
Mobil 072-206 76 45 
karin.klint@rjl.se 

Madeline Ljungdahl 
Mobil 076-148 44 48
madeline.ljungdahl@rjl.se

FRITIDSLOKALEN 
Telefon 010-242 68 28 
internat.tenhultsnbg@rjl.se