Högskolebehörighet

Elev tittar i microskop
Foto: Tenhults naturbruksgymnasium

På Tenhults naturbruksgymnasium kan du få grundläggande högskolebehörighet samt särskild behörighet inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap, vilket ger dig möjlighet att studera vidare till i stort sett vad som helst – veterinär, djursjukskötare, agronom, maskinförare, djurskötare, hippolog, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, trädgårdsmästare, trädgårdsingenjör, arborist, hortonom, lärare, polis...

För att läsa vidare på högskola eller universitet krävs minst grundläggande högskolebehörighet och i vissa fall även särskild behörighet.

Grundläggande högskolebehörighet

För att få grundläggande högskolebehörighet inom naturbruksprogrammets 2 500 poäng läser du svenska 2, svenska 3 och engelska 6 samt de kurser som ingår i den yrkesutgång du valt.  

Särskild högskolebehörighet

Förutom grundläggande högskolebehörighet kräver en del högskoleutbildningar ytterligare förkunskaper, det vill säga att du ska ha läst någon eller några specifika kurser för att få behörighet till deras utbildning. Detta kallas för särskild behörighet.

Naturvetenskaplig profil (NV profil)

På Tenhults naturbruksgymnasium har vi tagit fram en naturvetenskaplig profil inom inriktning Djurvård, Hästhållning och Lantbruk, en så kallad naturvetenskaplig yrkesutgång som i stort sett motsvarar naturvetenskapligt program. Gemensamt för denna yrkesutgång är att du utöver grundläggande högskolebehörighet också läser matematik 2a, matematik 3c, och matematik 4, kemi 1 och kemi 2 samt fysik 1b2, fysik 1b2 och fysik 2. Vissa av dessa kurser läser du som utökat program, det vill säga utöver programmets ordinarie 2 500 poäng. För dig som läser NV profil inriktning Djurvård innebär detta att du kommer att läsa totalt 2 750 poäng och läser du någon av de andra inriktningarna Hästhållning eller Lantbruk kommer du att läsa totalt 2 950 poäng. Exempel på program där denna behörighet krävs är: veterinär, etologi och djurskydd, sport- och sällskapsdjur, agronom, biolog, läkare, tandläkare…

Mer information om naturvetenskaplig profil.

Särskild behörighet mot andra utbildningar

Vi kan också anpassa studieplanen för att ge behörighet till andra högskoleutbildningar. Vi erbjuder bland annat utökade kurser i matematik 2a (100 poäng), samhällskunskap 1a2 (50 poäng) och historia 1a2 (50 poäng) som i stort sett ger behörighet motsvarande samhällsvetenskapligt program. Men du behöver inte alltid välja till alla kurser. Har du till exempel siktet inställt på att plugga vidare till djursjukskötare, hippolog, lantmästare, trädgårdsingenjör eller landskapsingenjör räcker det att du läser matematik 2a som utökad kurs eller om du vill plugga vidare till polis räcker det att du läser samhällskunskap 1a2 och historia 1a2 som utökat program. Förutom ovan nämnda kurser finns eventuellt möjlighet att läsa matematik 3c och engelska 7 som utökade kurser.

Motsvarande bedömning 

Till vissa högskoleutbildningar finns behörighetskrav att du ska ha läst biologi 2 (Bi 2) eller naturkunskap 2 (Nk 2).

För dig som har läst naturbruksprogrammet finns generella ersättningsmöjligheter för dessa kurser, det vill säga att du har läst andra kurser vid naturbruksprogrammet på Tenhults naturbruksgymnasium som motsvarar Bi 2 och Nk 2. Vilka dessa kurser är som motsvarar Bi 2 och Nk2 kan variera beroende på när du startade dina studier och när du tog din gymnasieexamen. Mer information hittar du i Bedömningshandboken på Universitets- och högskolerådets (UHR) webbplats. Länk till Tabell för behörighetsbedömning, UHR. (Extern länk)