Högskolebehörighet

Elev tittar i microskop
Foto: Tenhults naturbruksgymnasium

Vid naturbruksprogrammet på Tenhults naturbruksgymnasium ingår kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. Du kan också få särskild behörighet mot naturvetenskap eller samhällsvetenskap, vilket ger dig möjlighet att studera vidare till i stort sett vad som helst – veterinär, djursjukskötare, hippolog, agronom, lantmästare, biolog, etolog, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör, arborist, hortonom, lärare, polis...

För att läsa vidare på högskola eller universitet krävs minst grundläggande högskolebehörighet och i vissa fall även särskild behörighet.

Gymnasieexamen

För att få gymnasieexamen vid naturbruksprogrammet måste du läsa hela programmet motsvarande minst 2500 gymnasiepoäng. Av dessa måste du vara godkänd i minst 2250 poäng. Bland annat måste du ha godkänt betyg i Gymnasiearbetet samt betyg E eller mer i Svenska 1, Engelska 5, Matematik 1a, Naturbruk, Entreprenörskap, Biologi 1 samt i ytterligare 1450 poäng.

Grundläggande högskolebehörighet

För att kunna studera vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet krävs gymnasieexamen (se ovan) samt att du har läst och har godkända betyg i Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6, så kallad grundläggande behörighet.

Högskoleförberedande utgång

Från och med höstterminen 2023 ingår de högskoleförberedande kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 i alla yrkesprogram och därmed utökas naturbruksprogrammet till 2800 gymnasiepoäng. På Tenhults naturbruksgymnasium har vi valt att kalla denna utgång för högskoleförberedande utgång.  

Yrkesförberedande utgång

Eftersom de högskoleförberedande kurserna (Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6) inte är obligatoriska för gymnasieexamen kan du, som inte vill läsa dessa kurser, välja bort dem och endast läsa totalt 2500 poäng. Denna variant kallar vi för yrkesförberedande utgång. Alternativt kan du välja att läsa de högskoleförberedande kurserna inom den yrkesförberedande utgångens 2500 poäng genom att välja Svenska 2 i stället för en av programfördjupningskurserna, och välja Svenska 3 och Engelska 6 som ditt individuella val. På så sätt läser du endast 2500 poäng, men får ändå med dig grundläggande högskolebehörighet.

Särskild högskolebehörighet

Utöver grundläggande högskolebehörighet kräver många högskoleutbildningar ytterligare förkunskaper, det vill säga att du ska ha läst någon eller några specifika kurser för att bli behörig till just deras utbildning. Detta kallas för särskild behörighet.

På Tenhults naturbruksgymnasium kan du välja Matematik 2a och/eller Samhällskunskap 1a2 och Historia 1a2 inom ditt individuella val och få behörighet till ännu fler högskoleutbildningar. Har du till exempel siktet inställt på att plugga vidare till djursjukskötare, hippolog, lantmästare, trädgårdsingenjör eller landskapsingenjör räcker det att du väljer till matematik 2a, eller om du vill plugga vidare till polis räcker det att du läser samhällskunskap 1a2 utöver grundläggande behörighet och gymnasieexamen förstås.

Utökade kurser

Du har också möjlighet att läsa utökad kurs i Matematik 3c och/eller Engelska 7, men för detta krävs rektors godkännande och att du klarar dina ordinarie kurser. Vid för få sökande förbehåller oss rätten att ställa in.

Naturvetenskaplig profil

På Tenhults naturbruksgymnasium har vi dessutom tagit fram en utgång som vi kallar för Naturvetenskaplig profil som i stort sett motsvarar naturvetenskapsprogrammet. I denna utgång ingår kurserna som ger grundläggande behörighet samt; Matematik 2a, Matematik 3c, Matematik 4, Kemi 1, Kemi 2 samt Fysik 1b1, Fysik 1b2 och Fysik 2. 

Mer information om Naturvetenskaplig profil på Tenhults naturbruksgymnasium.

Självklart finns där andra sätt att få särskild behörighet. Du kan till exempel läsa enstaka kurser, naturvetenskapligt basår eller liknande på Komvux efter gymnasiet för att få den behörighet du behöver.

Motsvarande behörighet i Biologi 2 och Naturkunskap 2

Vissa högskoleutbildningar kräver att du har läst Biologi 2 eller Naturkunskap 2. Dessa kurser ingår inte i naturbruksprogrammet, men däremot läser du andra kurser inom naturbruksprogrammet på Tenhults naturbruksgymnasium som motsvarar just dessa kurser och som ger dig samma behörighet.  

Biologi 2 kan ersättas med någon av följande kurser: 
– Djurens biologi (ingår i inriktning Djurvård och Hästhållning)

– Marken och växternas biologi (ingår i inriktning Lantbruk) 

Naturkunskap 2 kan ersättas med följande kurser: 
– Naturkunskap 1 (ingår i naturbruksprogrammets alla inriktningar)

Samt ett av nedan alternativ:
– Djuren i naturbruket + Djurhållning (ingår i inriktning Djurvård)

– Djuren i naturbruket + Hästkunskap 1 (ingår i inriktning Hästhållning)

– Djuren i naturbruket + Växtodling (ingår i inriktning Lantbruk)