Högskolebehörighet

Elev tittar i microskop
Foto: Tenhults naturbruksgymnasium

På Tenhults naturbruksgymnasium kan du få grundläggande högskolebehörighet och särskild behörighet inom naturvetenskap eller samhällsvetenskap vilket ger dig möjlighet att studera vidare till i stort sett vad som helst – veterinär, djursjukskötare, agronom, maskinförare, djurskötare, hippolog, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, trädgårdsmästare, trädgårdsingenjör, arborist, hortonom, lärare, polis...

För att läsa vidare på högskola eller universitet krävs minst grundläggande högskolebehörighet och i vissa fall även särskild behörighet.

Grundläggande högskolebehörighet

För att få grundläggande högskolebehörighet inom naturbruksprogrammets 2500 poäng läser du svenska 2, svenska 3 och engelska 6 samt de kurser som ingår i den yrkesutgång du valt.  

Särskild högskolebehörighet

Förutom grundläggande högskolebehörighet kräver en del högskoleutbildningar att du också har läst någon eller några särskilda kurser som är specifika för just deras utbildning. Detta kallas särskild behörighet.

Naturvetenskaplig profil som ger särskild behörighet mot naturvetenskap

På Tenhults naturbruksgymnasium har vi tagit fram en naturvetenskaplig profil, en så kallad yrkesutgång med inriktning mot naturvetenskap inom både häst, djurvård, lantbruk och trädgård. Gemensamt för denna är att du utöver grundläggande högskolebehörighet också läser matematik 2a och 3c, kemi 1 och fysik 1b1 inom ramen för naturbruksprogrammets 2 500 poäng. Därutöver läser du matematik 4, fysik 1b2, fysik 2 samt kemi 2 som utökad studiegång, vilket innebär att du läser totalt 2 850 poäng. Denna behörighet krävs om du till exempel vill läsa vidare till veterinär eller agronom.

Mer information om naturvetenskaplig profil.

Särskild behörighet mot samhällsvetenskap

Önskar du få särskild behörighet mot samhällsvetenskap läser du utökad studiekurs i samhällskunskap 1a2 (50 poäng) och historia 1a2 (50 poäng) utöver den grundläggande högskolebehörigheten. Denna behörighet krävs till exempel för att läsa vidare till polis. Vi erbjuder också matematik 2 (100 poäng) som utökad studiekurs.